Dotaz: Dobrý den, zaměstnávám uklízečku, zatím to bylo na DPP, výdělek do 4000 Kč měsíčně. Na FÚ jsem se registroval jako plátce daně ze mzdy, řádně odvádím 15% ze mzdy a do konce února následujícího roku na FU posílám vyúčtování této daně. Nyní jsem se doslechl, že DPP bude nutno hlásit i na Správu sociálního zabezpečení, a to měsíčně. Je to pravda?

Odpověď:

Konsolidační balíček vyšel ve Sbírce zákonů dne 12.12.2023 pod číslem 369/2023 Sb. Zatím tam povinnost hlásit údaje o Dohodách o provedení práce Správě sociálního zabezpečení je, ale až od 1. července 2024. Pokud nedojde ke změně/aktualizaci tohoto předpisu, doporučuji pro práce malého rozsahu používat Dohodu o pracovní činnosti, kde pro měsíční výdělek do 3999 Kč včetně nemusí zaměstnavatel (=pronajímatel) kromě odvedení daně ze mzdy ve výši 15 % (tak jako dříve) vykonávat vůči správě sociálního zabezpečení, ani zdravotním pojišťovnám, další administrativní činnost. Zatím. Bude-li vládní konsolidační balíček změněn, určitě tuto odpověď budeme aktualizovat.

Ing. Petr Kubeš, DiS, daňový poradce č. 2648

prosinec 2023