Cílem přednášek pořádaných OSMD je poskytovat majitelům domů informace při správě nemovitosti včetně informací o aktuálních změnách právních ustanovení. Součástí přednášky jsou odpovědi na konkrétní dotazy posluchačů. Při diskuzi a samotném setkání členů dochází také k cenné výměně zkušeností majitelů domů.

 

 

 

 

 

Pozvánky na přednášky jsou zveřejňovány v KALENDÁŘI událostí.
Přednášky pořádané hlavní kanceláří OSMD Praha se obvykle konají v tzv. Bílém domě v Libni na adrese U meteoru 6, Praha 8.
Začátky vždy v 17,00 hodin. Členové OSMD, kteří se prokáží kartou člena, platí snížené vstupné.

Od roku 2013 přednášky z problematiky bydlení zpřístupňujeme členům OSMD také na těchto internetových stránkách (v členské zóně):

2024

Jak vybrat správcovskou firmu

březen 2024 – Praha, přednášející: zástupci vybraných správcovských firem

Právní odpoledne – aktuální témata a nová judikatura

březen 2024 – Brno, přednášející: JUDr. Jiří Odehnal

Daň z příjmů z pronájmu

únor 2024 – Praha, přednášející: Ing. Petr Kubeš

Vyúčtování služeb, běžná údržba a drobné opravy

leden 2024 – Praha, přednášející: Mgr. Petra Krtková, advokátka

Daně z příjmů z pronájmu 2023, novinky v daních 2024

leden 2024 – Brno, přednášející: Ing.Petr Kubeš, daňový poradce

2023

Nová zelená úsporám

listopad 2023 – Brno, přednášející: Ing. Dušan Martoch, Projektový manažer, Oddělení Jihovýchod, Státní fond životního prostředí ČR

Daň z příjmu z pronájmu za rok 2023, daňové novinky od 2024 – změny při zaměstnávání na DPP

listopad 2023 – Praha, přednášející: Ing. Petr Kubeš, daňový poradce

Úspory v provozu bytových domů

listopad 2023 – Brno, přednášející: Ing. Zdeněk Novák, Brilon, a. s., Ing. Milan Langer – Danfoss s.r.o, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., TZB-info, Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno,

Vyjádření OSMD k řetězení nájemních smluv

říjen 2023 – Brno, přednášející: JUDr. Jiří Odehnal, avokát

Energetické úspory v budovách z hlediska památkové péče

říjen 2023 – Brno, přednášející: Mgr. Petr Holub, vedoucí odboru péče o památkový fond a Mgr. Andrea Ptáčková, vedoucí oddělení garantů území Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně

Informace k podvodným bankovním telefonátům

říjen 2023 – Brno, přednášející: Michal Bruzek, odborný právní poradce, Sdružení obrany spotřebitelů – asociace z.s.

Smlouvy potřebné při péči o nemovitost (nájemní smlouva, podnájemní smlouva, smlouva o dílo)

září 2023 – Praha, přednášející: Mgr. Michal Kojan, advokát

Ekonomika budov a úspory v bydlení

červen 2023 – Olomouc, přednášející: Prof. RNDr. Jiří Kameníček, CSc.

Právní a sociální aspekty pronajímání

červen 2023 – Brno, přednášející: JUDr. Jiří Odehnal, Ing. Petr Doležal

Fotovoltaika-  Sdílení elektřiny z fotovoltaiky na střeše bytového domu prakticky

květen 2023 – Brno, přednášející: Vojtěch Kaska, Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Téma č. 2 – Fotovoltaické elektrárny pro bytové domy

přednášející: Alessandro Torres, Somipartner

Smlouvy o dílo ve stavebnictví: nejčastější chyby a jak se jich vyvarovat

březen 2023 – Praha, přednášející: Mgr. Petr Zábranský, JUDr. Margarita Karešová Kucharčuk, advokátní kancelář Rowan Legal

Daně z příjmu fyzických osob

únor 2023 – Praha, přednášející:  Bc. Věra Volšičková

Daně z příjmu fyzických osob

únor 2023 – Brno, přednášející:  Ing. Petr Kubeš

2022

Daně z příjmů fyzických osob – v čem pronajímatelé nejčastěji chybují – videopřednáška

videopřednáška Bc. Věry Volšičkové

Nová zelená úsporám

červen 2022 – Brno, přednášející: Ing. Martin Kotěra, DiS, metodik SFŽP, autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb

Daně z příjmů z pronájmu

březen 2022 – Praha, přednášející: Ing. Hana Kaslová, daňová poradkyně

Daň z příjmu fyzických osob 2021/2022

březen 2022 – Brno, přednášející: Ing. Petr Kubeš, daňový poradce

2021

Pojištění nemovitosti

listopad 2021 – Brno

2. téma Zkušenost s dotacemi

listopad 2021 – Brno

3. téma Smlouvy s vodárnami v Brně

listopad 2021 – Brno

Vyúčtování a rozúčtování služeb

říjen 2021 – Praha, přednášející: Věra Brodecká

Možnosti pořízení pro případ smrti, pozůstalostní řízení a převody nemovitostí

říjen 2021 – Brno, přednášející:JUDr. Zdeněk Ryšánek, notář

Spoluvlastnictví

červen 2021 – Brno, přednášející:JUDr. Jiří Odehnal

Zabezpečení bytů a domů – 1. a 2. část

červen 2021, přednášející: Jan Malý

Dědictví – část 1. – Dědění ze zákona

květen 2021, přednášející: Mgr. Antonín Kazda

Dědictví – část 2. – Dědění ze závěti

květen 2021, přednášející: Mgr. Antonín Kazda

Dědictví – část 3. – Dědická smlouva, vybraná práva dědiců a některé zajímavosti

květen 2021, přednášející: Mgr. Antonín Kazda

Daň z příjmu fyzických osob 2020/2021

únor 2021, přednášející: Ing. Magdalena Čudová

2020

Pronajímatel v době koronavirové

červen – 2020 – Brno, přednášející: JUDr. Jiří Odehnal, advokát

Daň z příjmu fyzických osob

únor 2020 – Praha, přednášející: Ing. Petr Kubeš, daňový poradce

Spoluvlastnictví nemovitosti

leden 2020 – Praha, přednášející: Mgr. Antonín Kazda, advokát

Společnost CETIN – optická síť pro vysokorychlostní internet

leden – Brno

Přednášející: Katarína Vániková – ředitelka Cetin, FTTH Programme

Druhé téma – Daň z příjmu fyzických osob 2019/20,

Přednášející: Ing. Petr Kubeš, daňový poradce

2019

Informace k vysokorychlostní optické síti nabízené firmou CETIN

listopad 2019 – Praha

Přednášející: Karel Šábršula-manažer pro výstavbu FTTh sítí, Libor Čára – specialista pro výstavbu sítě,  Petr Kratochvíla -právník, Katarína Vániková -ředitelka, FTTH Programme,

další téma – Přechod na vysílání DVBT-2

Nájemní bydlení od začátku

listopad 2019  – Brno

Přednášející: Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.

další téma: Dlouhodobě čisté fasády se zárukou

Přednášející: Martin Pelinka, projektový manažer, Český Caparol s.r.o

Vlastnické právo jako pilíř demokracie, určení výše nájemného, kompetence k bydlení

říjen 2019 – Praha

Přednášející: RNDr. Tomislav Šimeček, předseda OSMD

Setkání se starostou Brno – střed

(Praktické zkušenosti při naplňování bytové koncepce v městské části, úprava rezidentního parkování)

říjen 2019 – Brno

Přednášející: Ing.arch. Vojtěch Mencl, starosta MČ Brno-střed

další téma:Právní okénko

(nová judikatura k nájmu bytu, zvyšování nájemného, správné počítání času, vhodná a nevhodná ustanovení smluv, praktické zkušenosti…,

Přednášející: JUDr. Jiří Odehnal

Péče o nemovitosti v památkové zóně, Granty hl. m. Prahy pro památkově významné objekty

září 2019 – Praha

přednášející: Ing. Ivana Síbrtová – vedoucí oddělení státní správy památkové péče

Jarmila Střeláková – grantová specialistka – odkaz na Granty hl. m. Prahy ZDE

Stanovisko Památkové inspekce Ministerstva kultury ČR k problematice závazného stanoviska uvedeného v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů –ZDE

Pojištění nemovitosti

červen 2019 – Brno

přednášející: Ing. Martin Brída, regionální ředitel Allianz pojišťovny

Právní podvečer – sousedské vztahy

duben 2019 – Brno

přednášející: JUDr. Jiří Odehnal, advokát v Brně a člen OSMD

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

březen 2019 – Praha

Přednášející: Ing. Magdalena Čudová, daňová poradkyně spolupracující s OSMD

Pronájem bytu cizincům

březen 2019 – Brno

Přednášející: mjr. Mgr. Leopold Svoboda, vedoucí oddělení pobytových agend Brno, cizinecká policie Brno

Energie v bytovém domě

únor 2019 –  Praha

Přednášející: Ing. Petra Hodková (téma  VODA), Petr Kopecký (téma ELEKTŘINA A PLYN)

Katastr – hlídací pes a jak na něj

(více o správném postupu (reakci) na upozornění, že v katastru probíhá neautorizovaná změna (zvl. vklad)

únor 2019 – Brno
Přednášející: Ing. Naděžda Vitulová, bývalá ředitelka Katastrálního pracoviště Brno-město

Daň z příjmu fyzických osob

leden 2019 – Praha

Přednášející: Mgr. Eva Blomannová, daňová poradkyně

Daň z příjmu FO 2018/2019

leden 2019 – Brno

Přednášející: Ing. Petr Kubeš, daňový poradce

2018

Rozúčtování nákladů na teplo, vodu, ostatní domovní náklady a s tím spojená legislativa

listopad 2018 – Praha

přednášející: Věra Brodecká

Thermoshield – termokeramické nátěrové hmoty a omítky

říjen 2018 – Brno

přednášející: Ing.arch. Miroslav Klimeš, CZECH ARCHING s.r.o., zastoupení ThermoShield v ČR, Peter Hofer, dovozce ThermoShield pro ČR a SK

2. část přednášky:

Rezidentní parkování v Brně – první zkušenosti

Přenášející: Ing. Bc. Pavel Pospíšek, zastupující vedoucí Odboru dopravy MMB, Ing. Lenka Francová, Oddělení koncepce dopravy / projektový manažer, MMB

Vodárny a odpady

červen 2018 – Brno

přednášející: Mgr. Michal Kojan, advokát (téma vodárny)

Ing. Martin Vaněček, odbor životního prostředí, Magistrát města Brna (téma Odpadové hospodářství v Brně)

Bytové domy a ochrana osobních údajů

květen 2018 – Praha

přednášející: Ing. Milan Ševčík z Úřadu pro ochranu osobních údajů

Zvýšení efektivity a zvelebení bytových domů

květen 2018 – Praha – 2. část přednášky

přednášející: Ing. Josef Kučera ze společnosti Pražské rezidence

Právní podvečer

duben 2018 – Brno

přednášející: JUDr. Jiří Odehnal, advokát v Brně a člen OSMD

Daň z příjmu fyzických osob

březen 2018 – Praha

přednášející: Mgr. Eva Blomannová, daňová poradkyně spolupracující s OSMD

Daň z příjmu fyzických a právnických osob

únor 2018 – Praha

přednášející: Ing. Magdalena Čudová, daňová poradkyně spolupracující s OSMD

Daň z příjmu fyzických osob

únor 2018 – Brno

přednášející: Ing. Petr Kubeš, daňový poradce

Ekonomické a daňové otázky související s péčí o nemovitost

leden 2018 – Praha

přednášející: Ing. Simona Kropáčková, ekonomická a účetní poradkyně, autorka knihy „Bytové domy, zdroj příjmů i povinností

Stavební zákon – aktuálně

leden 2018 – Brno

přednášející: JUDr. Eva Řehořková, Magistrát města Brna, vedoucí Odboru územního a stavebního řízení

2017

Závěť a dědické řízení

Listopad 2017 –  Praha

Přednášející: Mgr. Martin Laipold, advokát

Zhodnocení situace po letošních rozsudcích ESLP – odškodnění za regulaci nájemného

říjen 2017 – Praha

Přednášející: Mgr. Michal Kojan, Mgr. Jáchym Petřík, Mgr. Vojtěch Sucharda, RNDr. Tomislav Šimeček

Právní podvečer – aktuality, judikáty

říjen 2017 – Brno

Přednášející: JUDr. Jiří Odehnal, advokát, člen SR OSMD Brno

Co se skrývá pod námi

červen 2017 – Brno

Přednášející: znalec brněnského podzemí Ing. Aleš Svoboda

Příprava rekonstrukce nemovitosti

květen 2017 – Praha

Přednášející: Ing. Lukáš Smetana, ředitel společnosti ProBydlení

Nové instituty dědického práva a práva nemovitostí a jejich praktické využití

květen 2017 – Brno

Přednášející: JUDr. Zdeněk Ryšánek, notář, prezident Notářské komory v Brně

Vodárenství – smluvní vztahy – městské standardy

duben 2017 – Brno

Přednášející (debatující): Ing. Pavel Horňák , vedoucí provozu společnosti Brněnské vovovody a kanalizace ,

Dagmar Pechová, vedoucí zákaznického oddělení BVK

Daně z příjmů 2016

Březen 2017 – Praha
Přednášející: daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, daně z příjmů fyzických a právnických osob

Daně z příjmů 2016

Únor 2017 – Praha
Přednášející: daňová poradkyně Mgr. Eva Blomannová, daně z příjmů fyzických osob

Jak ukončit nájem s problematickým nájemníkem?

Leden 2017 – Praha
Přednášející: místopředseda OSMD Ing. Karel Polata a advokát spolupracující s OSMD Mgr. Jiří Lukeš

2016

Zabezpečení domů a bytů, kamerové a vstupní systémy

Listopad 2016 – Praha
Přednášející: Jan Malý, specialista na zabezpečovací systémy

Domovní řád, údržba nemovitosti

Říjen 2016 – Praha
Přednášející: Ing. Jaroslav Novák

Problematika vlastnictví a nájmu

Červen 2016 – Brno
Přednášející: JUDr. Jiří Odehnal, advokát

Seminář k dotaci Zelená úsporám zaměřený na historické budovy v Praze

Květen 2016 – Praha
Přednášející:   Ing. Martin Kotěra a Ing. Jan Kubín, Státní fond životního prostředí

Daně z příjmů

Březen 2016 – Praha

Přednášející: daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, daně z příjmů fyzických a právnických osob

Daň z příjmů FO

Únor 2016 – Praha
Přednášející:  Ing. Petr Kubeš

Běžná údržba a drobné opravy podle nového  nařízení vlády 308/2015 Sb.

Leden 2016 – Praha

Přednášející: JUDr. Josef Darebný, Ministerstvo pro místní rozvoj

2015

Nové možnosti při pronájmu nemovitostí a další aktuální témata

Listopad 2015 – Praha
Přednášející:  předseda OSMD RNDr. Tomislav Šimeček

Hubení škůdců

Říjen 2015 – Praha
Přednášející: Ing. Ivan Kučera, odborník v oboru chemie se zvláštní specializací na hubení škůdců, dezinfekci, dezinsekci a deratizaci

Opravy a restaurování historických fasád činžovních domů

Květen 2015 – Praha
Přednášející: Ing. Miloš Kolomazník

Vyúčtování služeb

Březen 2015 – Praha
Přednášející: Věra Brodecká

Daně z příjmů

Únor 2015 – Praha
Přednášející: daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, daně z příjmů fyzických a právnických osob

Daně z příjmů

Leden 2015 – Praha
Přednášející: daňová poradkyně Mgr. Eva Blomannová, daně z příjmů fyzických osob

2014

Co je nového v novém Občanském zákoníku

Listopad 2014 – Brno
Přednášející: JUDr. Odehnal

Nové smlouvy s vodárnami

Listopad 2014 – Praha
Přednášející: Mgr. Michal Kojan

Zákon o hospodaření energií a rozúčtování služeb

Září 2014 – Praha
přednášející: Věra Brodecká

Dědické právo

duben 2014 – Praha
přednášející: Mgr. et Mgr. Dana Prudíková

Nový Občanský zákoník

březen 2014 – Praha
přednášející: RNDr. Tomislav Šimeček, předseda OSMD

 

Daně z příjmů fyzických osob

Únor 2014 – Praha
přednášející: daňová poradkyně Mgr. Eva Blomannová

Daně z příjmů

Leden 2014 – Praha
přednášející: daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, daně z příjmů fyzických a právnických osob

2013

Skončení nájmu bytu
Nájem bytu podle nového Občanského zákoníku, část III.

Listopad 2013 – Praha
Přednášející: Mgr. Stanislav Němec

Práva a povinnosti vyplývající z nájmu
Nájem bytu podle nového Občanského zákoníku, část II.

Říjen 2013 – Praha
Přednášející: Mgr. Stanislav Němec

Vznik nájmu a přechodná ustanovení
Nájem bytu podle nového Občanského zákoníku, část I.

Květen 2013 – Praha
Přednášející: Mgr. Stanislav Němec

Novinky v daních roku 2013

Březen 2013 – Praha
Přednášející: daňové poradkyně Mgr. Magdaléna Vyškovská a Mgr. Zdeňka Sommerová