Chystané změny v oblasti nájemního bydlení – především omezení tzv. řetězení nájemních smluv Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Jeden z návrhů by omezil tzv. řetězení nájemních smluv a to tak, že nájemní smlouvu na dobu určitou (typicky na rok) by bylo možné prodloužit jen dvakrát […]

 • Chystané změny v oblasti nájemního bydlení – především omezení tzv. řetězení nájemních smluv

Ministerstvo pro místní rozvoj chystá změny v občanském zákoníku, které se zásadně dotknou nájemních vztahů. Jeden z návrhů by omezil tzv. řetězení nájemních smluv a to tak, že nájemní smlouvu na dobu určitou (typicky na rok) by bylo možné prodloužit jen dvakrát za sebou, poté by bylo nutné uzavřít smlouvu nejméně na 3 roky nebo na dobu neurčitou. K čemu by toto opatření vedlo z hlediska pronajímatelů? To se dočtete ZDE, vyádření k tématu do médií najdete ZDE, vyjádření pro Ministerstvo pro místní rozvoj najdete v kategorii Připomínkovali jsme

 • Legislativní opatření v rámci Zelené Dohody pro Evropu – Green Deal
Sledujeme aktuální dění okolo chystaných pravidel Evropské unie pro bytové domy, která vešla ve známost pod názvem”Green Deal”.
V březnu roku 2021 varoval předseda sdružení Milan Krček před dopady chystané legislativy – viz článek Zelená pohroma z Bruselu.
V březnu roku 2023 poslal jménem OSMD otevřený dopis europoslancům před hlasováním v Europarlamentu 
 • Návrhy zákonů – opatření ke zmírnění dopadů koronaviru na nájemce

1. dubna 2020 představilo Ministerstvo pro místní rozvoj návrh zákona, díky němuž by pronajímatel nemohl dát nájemci výpověď pro neplacení nájemného, pokud by nájemce v důsledku koronavirové krize měl problém své finanční závazky zaplatit.

…více informací k tématu

 • Návrh novely živnostenského zákona – únor 2019
Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje změnu živnostenského zákona, jejíž součástí by bylo zařazení pronájmu mezi živnosti, a to v případě pronajímání 3 a více bytů v domech s více než třemi bytovými jednotkami.
Jak se k tomuto návrhu staví OSMD?

…více informací k tématu

 • Návrh novely zákona o dani z příjmu – únor 2018

Ministerstvo financí připravuje novelu zákona o daních z příjmu. Pokud by došlo ke schválení této novely, byli by  pronajímatelé prakticky jedinou skupinou obyvatel, které by bylo daňové zatížení zásadním způsobem zvýšeno. Zástupci OSMD se proto snaží podnikat různé kroky, aby dali najevo, že s tímto návrhem principiálně nesouhlasí.

…. více informací k tématu

 • Zákon o sociálním bydlení
  Potřeba zákona, který by upravil podmínky pomoci v oblasti bydlení sociálně slabších občanů, posledních několik let nabývá na naléhavosti. Představy o principech tohoto zákona se velice liší napříč politickým spektrem a odlišné názory panují i mezi jednotlivými angažovanými institucemi.
  Naše sdružení má na tento zákon jednoznačný názor. V diskuzích s politickými představiteli a v médiích tento postoj prezentoval zpravidla bývalý předseda sdružení RNDr. Tomislav Šimeček.
  … více informací k tématu na stránce o sociálním bydlení.
 • Zóny placeného stání v Praze
  Problémy s omezením možnosti parkování majitelů nemovitostí, snížením flexibility pronájmu, prodražením údržby nemovitostí, přesouváním problému s parkováním a chybějících míst pro parkování prezentovalo OSMD na základě podnětu svých členů představitelům Prahy.
  více informací k tématu
 • Měřiče tepla
  Problematika spojená s vyhláškou 318/2012 Sb., která předepisuje vlastníkům nemovitosti povinnost mít od 1. 1. 2015 nainstalovány tzv. „měřiče tepla“, resp. „vodoměry na teplou vodu“. Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o normu o indikátorech tepla na radiátorech a měření teplé užitkové vody.
  více informací k tématu
 • Zákon o ochraně památkového fondu

Hlavním úkolem tohoto zákona musí být pokusit se spravedlivě skloubit jedno z nejdůležitějších práv tvořících pilíř  demokracie, tj. ochranu vlastnictví, které garantuje výlučné právo vlastníka užívat svůj majetek a veřejného zájmu, aby i majetek soukromých subjektů, který je obdivován pro svoje estetické, historické a jiné vlastnosti zůstal pro lidstvo zachován.  – připomínky OSMD byly zaslány na Ministerstvo kultury v roce 2019

více informací k tématu

Pomozte OSMD sledovat přípravu legislativy, její dopady i jednání významných subjektů pro trh s bydlením!