Nahoru

ČLENSTVÍ, PŘIHLÁŠKA

  • SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČLENŮM
    Členové mohou využívat všech výhod poskytovaných OSMD:
  • KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM

Členem „Občanského sdružení majitelů domů v České republice“ se může stát každý vlastník nemovitého majetku nebo kdokoliv, kdo sympatizuje s činností sdružení, je mravně bezúhonný a dosáhl věku 18 let.

Členem se může stát fyzická i právnické osoba.

  • PŘIHLÁŠKA

Členskou přihlášku lze podat on-line:
… ON-LINE PŘIHLÁŠKA pro fyzické osoby a právnické osoby
Po vyplnění  přihlášky je zájemci přiděleno (a emailem zasláno) členské číslo, které člen následně používá při veškeré komunikaci s OSMD.

  • VÝŠE ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU

  Pro fyzické a právnické osoby je členský příspěvek min. 1000 Kč ročně.

Číslo účtu pro členské příspěvky: 2100052472/2010

variabilní symbol: členské číslo

specifický symbol: příslušný rok (tedy aktuálně 2024)

 

Členství je nutné uhradit do 31. ledna daného roku! (platí pro stávající členy)

Předmětem činnosti sdružení je především prosazování zájmů majitelů nemovitostí určených k zajištění nájemního bydlení.
Věříme, že vaše členství v OSMD bude přínosem nejen pro vás, ale rozšířením členské základny bude možné lépe chránit oprávněné zájmy majitelů nemovitostí.