Nahoru

Naše Desatero

1. Pro budoucí generace

Cílem našeho sdružení je udržet a rozvíjet vlastnický i nájemní bytový fond pro budoucí generace.

2. Proti netržní regulaci

Bojujeme proti netržní regulaci nájemného či podobným tendencím omezujícím svobodnou tvorbu výše nájemného.

3. Proti omezování práv vlastníků nemovitostí

Stavíme se proti centralizaci, snaze o vznik netržního prostředí pro neadresně privilegované nájemce, proti omezování dispozičního práva k majetku či jakémukoli zvyšování daňové zátěže vlastníků nemovitostí.

4. Za nedotknutelnost soukromého vlastnictví

Aktivně chráníme zásadní nedotknutelnost soukromého vlastnictví, které je pilířem demokracie a svobody.

5. Právně korektní pronajímání nemovitostí

Jsme již 30 let spolkem spolehlivých a odpovědných občanů a společností, kteří pronajímají svoje nemovitosti v souladu se všemi právními předpisy, a hájíme jejich zájmy ve všech fázích legislativního procesu.

6. Podporujeme nájemní bydlení

Podporujeme zvyšování podílu nájemního bydlení v ČR, který umožňuje větší mobilitu pracovní síly, snižuje nezaměstnanost a napomáhá růstu HDP.

7. Sledujeme práva majitelů nemovitostí na mezinárodní úrovni

Jsme členem mezinárodní organizace majitelů nemovitostí UIPI se sídlem v Bruselu, kde se snažíme, aby EU nevytvářela zbytečné nové povinnosti pro vlastníky nemovitostí. S naší pomocí se čeští pronajímatelé domohli svých práv (zrušení regulace nájemného a liberalizace nájemního práva) před Evropským soudem pro lidská práva.

8. Respektujeme přiměřený rozsah hmotného zajištění

V odvětví bydlení prosazujeme čl. 26 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, který říká: „Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát (nikoliv pronajímatel) v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje.“

9. Spolupracujeme

Spolupracujeme se všemi vládními a samosprávnými orgány, které ovlivňují užívání nemovitého majetku a mají za úkol postarat se o ubytování těch občanů, kteří nedosáhnou na nájemní bydlení.

10. Vzděláváme

Zajišťujeme vzdělávání pro naše členy i další subjekty, jak řádně spravovat bytový fond, formou přednášek, v členském časopise a v publikacích.