Nahoru

Připomínkovali jsme

OSMD je připomínkovým místem nových a novelizovaných právních předpisů v oblasti bydlení. OSMD obvykle dostává k připomínkování připravované legislativní normy týkající se bydlení od Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva kultury, Ministerstva vnitra, … Od roku 1990 OSMD připomínkovalo desítky zákonů.

Stanoviska OSMD, chránící zájmy majitelů nemovitostí, budeme průběžně prezentovat na této stránce.

  • Vyjádření OSMD pro Ministerstvo pro místní rozvoj – leden 2024

Ministerstvo pro místní rozvoj oslovilo předsedu Milana Krčka, aby se vyjádřil k tématům týkajícím se nájemního bydlení, především k omezení tzv. řetězení nájemních smluv a také k problémům při vystěhování neplatícího nájemníka. Celý text vyjádření pro ministerstvo je zde (za spolupráci na textu děkujeme Mgr. Lucii Dietschové, JUDr. Odehnalovi a Ing. Karlu Polatovi): MMR hloubkový rozhovor – OSMD podněty

  • Stanovisko k problematice dálkových odečtů – září 2022

Žádost o podporu pozměňovacího návrhu k novele zákona 67/2013 Sb. adresovaná poslankyním a poslancům v září 2022

… další informace k daním pod odkazem “daně

 

  • Zákon o ochraně památkového fondu

Připomínky návrhu zákona o ochraně památkového fondu – srpen 2019 / Ministerstvu kultury
Připomínky k návrhu zákona o ochraně památkového fondu – únor 2017 / Ministerstvu kultury
… další informace pod odkazem “ochrana památek