Zápis z valné hromady OSMD z roku 2022.

Letošní valná hromada (VH) našeho sdružení se uskutečnila ve čtvrtek 28. 4. 2022 v tzv. Bílém domě v Libni od 16:30 hod.
Zprávy, které následně zazněly (vč. výsledků hlasování):
• Zprávy o činnosti správní rady OSMD a UIPI mezi valnými hromadami (přednesl Ing. Milan Krček, předseda sdružení)
• Zpráva o činnosti pobočky Brno mezi valnými hromadami (přednesla Ing. arch. Helena Vařejková, předsedkyně brněnské pobočky)
• Zpráva o hospodaření OSMD za rok 2021 (přednesla výkonná místopředsedkyně sdružení PhDr. Eva Tlapáková, CSc.
• Zpráva revizní komise za rok 2021 (přednesl Prof. Jiří Kameníček, CSc.)
Zpráva o hospodaření OSMD a revizní zprávy za rok 2021 – hlasování: pro: 59, proti: 0, zdržel se: 0, zprávy byly schváleny.
• Účetní závěrka – promítla PhDr. Eva Tlapáková, CSc. – Hlasování: pro 57, proti:0, zdržel se: 1, účetní závěrka byla schválena.
• Návrh rozpočtu na rok 2022 – promítla PhDr. Eva Tlapáková, CSc. – hlasování: pro: 57, proti: 0, zdržel se: 1, návrh rozpočtu na rok 2022 byl schválen.

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se