Správní rada OSMD V ČR svolává VALNOU HROMADU!

KDY čtvrtek 20. 4. 2023 od 16,30 hodin

KDE „Bílý dům“ v Libni, U Meteoru 6, Praha 8 (budova Úřadu městské části Praha 8, kde se konají i pražské přednášky OSMD).

REGISTRACE ČLENŮ 15,30–16,30Nezapomeňte prosím, že ke vstupu na VH je zapotřebí prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. V případě zastupování člena OSMD je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc.

PROGRAM• Zahájení VH• Schválení zapisovatelů a skrutátorů• Seznámení s programem VH• Zpráva o činnosti spolku +vize 2023 a dál• Zpráva o hospodaření za rok 2022• Zpráva revizní komise za rok 2022• Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy• Schválení účetní závěrky OSMD 2022• Návrh rozpočtu na rok 2023• Schválení rozpočtu na rok 2023• Informace k aktuálním tématům• Diskuse

Těšíme se na vás!

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se