Stručné shrnutí toho nejdůležitějšího z valné hromady 2023.

Každoroční setkání spolku nad důležitými tématy proběhlo ve čtvrtek 20. dubna 2023 od 16:30 hodin tradičně v tzv. Bílém domě v Libni, v budově Městské části Prahy 8, kde probíhají i pražské přednášky OSMD.

Účast při zahájení byla 44 členů, postupně narostla až na 62 členů (po celou dobu bylo splněno kvorum pro usnášeníschopnost).

Valnou hromadu moderovala PR manažerka sdružení Ing. Aneta Bém, jako skrutátorky byly schváleny Tereza Polatová a Lucie Grebeníčková, jako zapisovatelé Mgr. Eliška Baloghová a Ing. Jan Kupka.

Po schválení zapisovatelů, skrutátorů a programu valné hromady následovala tyto důležité body:

Zpráva o činnosti brněnské pobočky mezi valnými hromadami: Ing. arch. Helena Vařejková představila činnost pobočky Brno mezi dvěma valnými hromadami, zmínila, že kancelář v Brně je přestěhována na novou adresu, shrnula aktivity pobočky Brno za poslední rok, tedy přednášky, konzultace a jiné.
Zpráva o činnosti správní rady a UIPI: Předseda Ing. Milan Krček přivítal přítomné a sezná

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se