Správní rada OSMD svolává VALNOU HROMADU!

KDY čtvrtek 18. 4. 2024 od 16,30 hodin
KDE „Bílý dům“ v Libni, U Meteoru 6, Praha 8 (budova Úřadu městské části Praha 8, kde se konají i pražské přednášky OSMD).
REGISTRACE ČLENŮ 15,30–16,30Nezapomeňte prosím, že ke vstupu na VH je zapotřebí prokázat svou totožnost platným občanským průkazem. V případě zastupování člena OSMD je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc.

PROGRAM
• Zahájení VH
• Schválení zapisovatelů a skrutátorů
• Seznámení s programem VH
• Zpráva o činnosti spolku +vize 2024 a dál
• Zpráva o hospodaření za rok 2023
• Zpráva revizní komise za rok 2023
• Schválení zprávy o hospodaření a revizní zprávy
• Schválení účetní závěrky OSMD 2023

Návrh a volba správní rady
Návrh a volba revizní komise
Návrh rozpočtu na rok 2024
• Schválení rozpočtu na rok 2024
• Informace k aktuálním tématům
• Diskuse

Těšíme se na vás!

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se