Komentáře místopředsedy OSMD Karla Polaty ve zpravodajství Rádia Express a Classic Praha z 27.10.2023.

Místopředseda OSMD Karel Polata se vyjadřuje ke stávajícím vztahům mezi pronajímateli a nájemci za doby trvání nového občanského zákoníku a k automatickému prodlužování nájemních smluv:

 

Další vyjádření se týká rozkazu k vystěhování, tedy jak obvykle probíhá situace s neplatícím nájemníkem:

 

Karel Polata se dlouhodobě věnuje oblasti nájemního bydlení a vyjadřuje se k některým tématům také na svém blogu na IDnes