Dotaz: Volal jsem hasičům, protože jsem potřeboval odstranit ze střechy sníh, který ohrožoval auta na chodníku. Oni to odmítli. Byli v právu?

Odpověď advokáta:

Za bezpečný provoz staveb, tedy i za bezpečný stav a údržbu střech, zodpovídají výhradně majitelé těchto objektů. Ti mají zákonnou povinnost starat se průběžně o svůj majetek tak, aby neohrozili zdraví, životy a majetek dalších osob.

V případě krajního nebezpečí (například po kalamitách) na veřejných budovách a místech s větším pohybem osob (školy, úřady, sportovní a kulturní objekty, zdravotnická zařízení, centra obcí) obvykle pomáhají s odstraněním sněhu hasiči. Profesionální ani dobrovolní hasiči nemají primárně povinnost odklízet sníh ze střech, jde o odpovědnost majitelů budov, aby si na tuto službu včas zajistili, nebo se obrátili na místní technické služby či představitele své obce.

Pokud se přesto situace vymkne kontrole, lze volat hasiče prostřednictvím tísňové linky 150 nebo 112 a požádat o nouzový výjezd. Zda skutečně přijedou, závisí na jejich posouzení a také na aktuálních možnostech. Takový zásah může být zpoplatněn, případně může vést k zahájení přestupkového řízení s žadatelem. Lze jen apelovat, aby této krajní možnosti nebylo zneužíváno, protože jejich pomoc může na jiném místě chybět.

JUDr. Jiří Odehnal, advokát v Brně a člen OSMD

prosinec 2023