Ukončení nájmu bytu - 1. díl seriálu.

Způsobů ukončení nájmu je několik:

je to především dohoda
ukončení nájmu uplynutím doby sjednané
výpověď z nájmu
výpověď z nájmu bez výpovědní doby
nájem může skončit též v některých případech v souvislosti se smrtí nájemce.

 

1) Pokud jde o dohodu, ta je možná vždy a za všech okolností, pokud se strany dohodnou na všech okolnostech, tedy termínu ukončení nájemního vztahu, termínu vyklizení bytu. V tom případě vždy je třeba a zejména pro pronajímatele je nezbytné, aby dohoda o ukončení nájmu byla uzavřena písemně a oběma stranami podepsána a opatřena datem jejího podpisu. Je také dobré, aby v ní byla deklarována nájemní smlouva, z níž se nájem ukončuje

Například se v záhlaví uvedou obě smluvní strany – pronajímatel i nájemce – a dále se uvede, kdy a na jaký byt byla uzavřena nájemní smlouva, ukončení nájemního vztahu a nájmu ke konkrétní

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se