Celé znění Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost - pro ty, kdo ubytovávají ve své domácnosti uprchlíky z Ukrajiny.

NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 23. března 2022o příspěvku pro solidární domácnost

Vláda nařizuje podle § 8 odst. 6 a 7 zákona č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblastizaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na územíUkrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace:§ 1(1) Příspěvek pro solidární domácnost (dále jen „příspěvek“) se poskytuje za kalendářníměsíce březen až červen 2022 ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu za kalendářní měsíc,maximálně lze zohlednit 4 ubytované osoby za kalendářní měsíc v jedné solidární domácnosti.(2) Podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle odstavce 1 je, že ubytování bylov období kalendářního měsíce ubytované osobě poskytnuto po dobu minimálně 16 dnů po sobějdoucích.§ 2(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 11. dubna 2022.(2) Toto nařízení pozbývá platnosti uplynutím dne 31. března 2023.

Předseda vlády:prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v.r.Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:Ing. Jurečka v.r.

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se