Za předchozího OZ nebyla až do roku 1995 vyžadována písemná nájemní smlouva. Nyní platí ustanovení NOZ: § 2237 Smlouva vyžaduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy. § 2238 Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva […]

Za předchozího OZ nebyla až do roku 1995 vyžadována písemná nájemní smlouva. Nyní platí ustanovení NOZ:

§ 2237 Smlouva vyžaduje písemnou formu; pronajímatel však nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy.
§ 2238 Užívá-li nájemce byt po dobu tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou.
Pokud se jedná o bývalé regulované nájemce, nelze dnes existenci jeho nájemního práva zpochybňovat. Smlouvu on předkládat nemusí, resp. není to vynutitelné. Totéž ale platí i pro Vás.

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se