Fikce doručení při doručování na adresu ohlašovny a desetidenní lhůta.

Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny v dokumentu

 

Příloha č. 3 k zápisu z 22. 3. 2013
MINISTERSTVO VNITRA
Poradní sbor ministra vnitra
ke správnímu řádu
Závěr č. 123
ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 3. 2013
Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny
Při splnění zákonem stanovených podmínek může nastat tzv. fikce doručení podle
ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu i při doručování na adresu ohlašovny. Fikce
doručení nastane, pokud správní orgán přijal oznámení o neúspěšném doručení písemnosti,
a zároveň měl adresát možnost si písemnost v desetidenní lhůtě vyzvednout na místě, kde
byla písemnost uložena. Po uplynutí desetidenní lhůty od oznámení o neúspěšném doručení
se bude písemnost považovat za doručenou.
Odůvodnění:
Poradnímu sboru ministra vnitra ke správnímu řádu byla předložena otázka, jak mají
správní orgány postupovat při doručování písemností fyzický

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se