Zavedení zón placeného stání v Praze od srpna 2016 Od 24. srpna 2016 byly na území Prahy 5 a 6 nově zavedeny zóny placeného stání, tedy kdokoliv zde chce parkovat, musí mít kartu rezidenta dané městské části, nebo zastavit na tzv. parkovacích hodinách. K těmto městským částem se přidaly v září ještě některé oblasti Prahy […]

Zavedení zón placeného stání v Praze od srpna 2016

Od 24. srpna 2016 byly na území Prahy 5 a 6 nově zavedeny zóny placeného stání, tedy kdokoliv zde chce parkovat, musí mít kartu rezidenta dané městské části, nebo zastavit na tzv. parkovacích hodinách. K těmto městským částem se přidaly v září ještě některé oblasti Prahy 3, v říjnu potom Praha 8 (Kobylisy, Ládví, Libeň).

Majitelům nemovitostí toto zavedení parkovacích zón přineslo mnohé nepříjemnosti. A to zejména:

 • Omezená možnost parkování majitelů nemovitostí
  Omezenou možnost parkování u své nemovitosti v případě, že v ní majitel nemá trvalý pobyt (tedy nemá nárok na rezidenční kartu). Péče o vlastní majetek se tím pro majitele stává komplikovanější a výrazně se prodražuje.
 • Snížení flexibility pronájmu
  V důsledku vázanosti rezidenční karty na trvalý pobyt dochází k reálnému znehodnocení nemovitostí v těch oblastech Prahy, kde jsou zavedeny zóny placeného stání, protože se majiteli snižuje možnost pronájmu (ne každý je ochoten – z různých důvodů – měnit si trvalý pobyt kvůli možnosti parkování u svého dočasného bydlení; někdo může mít trvalé bydliště mimo Prahu, stěhuje se do Prahy jen na omezený čas, nechce absolvovat změnu všech osobních dokladů v souvislosti se změnou trvalého bydliště, ale zároveň chce parkovat u domu, kde bydlí. V těchto případech zvolí radši variantu bydlení v jiné lokalitě, kde parkovací zóny nejsou, a majitel tímto způsobem přichází o potenciální nájemce). 
 • Prodražení údržby nemovitostí
  Opravy v domě se komplikují pro řemeslníky, majitele i nájemníky. K jakékoliv opravě, k níž je potřeba autem dovézt nějaký materiál, pracovní pomůcky atd., je nutno připočítat položku za parkování – buďto na parkovacích „hodinách“ (které mohou být poměrně daleko od opravovaného domu či bytu), nebo před domem na modré zóně, ale tam už se jedná o poměrně významnou částku (většinou 120 Kč/2 hod). Prodraží se tak i obyčejná výměna kapajícího kohoutku o několik desítek korun až stokorun, což má opět zápornou motivaci pro ty, kteří hledají bydlení v Praze. 
 • Přesouvání problému s parkováním
  Zlepšení situace pro rezidenty jedné městské části vede nutně ke zhoršení situace s ní sousedící části (aneb když nemůžu tady, zaparkuji u sousedů).
 • Chybějící místa pro parkování
  Mezi další nedostatky tohoto řešení parkovacích zón je nevyhovující množství záchytných P+R parkovišť a fakt, že počet vydaných parkovacích oprávnění převyšuje počet parkovacích míst v dané městské části. 

Aktivita OSMD

Po zavedení parkovacích zón v Praze 5 a 6 se na OSMD začali obracet členové nespokojení se situací ohledně parkovacích zón. Na základě mnoha podnětů představitelé OSMD jednali na Městské části Prahy 5, následovala jednání s Dopravním odborem Magistrátu hlavního města Prahy a posléze i osobní setkání s primátorkou hlavního města Adrianou Krnáčovou.

Svůj postup na přednášce OSMD prezentoval právník Mgr. Ondřej Pecák, který inicioval hromadnou žalobu na Magistrát ohledně parkovacích zón.

OSMD v jednáních s Magistrátem dále pokračuje a představitelé sdružení se snaží dosáhnout zlepšení stavu parkování.