Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zjednodušení pravidel pro získání příspěvku na bydlení a to od letošního července. Změna spočívá např. ve vyžadování nikoliv originálů, ale kopií potřebných dokumentů. Od začátku příštího roku by měla žádosti zjednodušit také digitalizace.Ta by se měla týkat i dokazování čtvrtletního příjmu. Tyto kroky by mohly vést k tomu, že […]

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje zjednodušení pravidel pro získání příspěvku na bydlení a to od letošního července. Změna spočívá např. ve vyžadování nikoliv originálů, ale kopií potřebných dokumentů. Od začátku příštího roku by měla žádosti zjednodušit také digitalizace.Ta by se měla týkat i dokazování čtvrtletního příjmu.

Tyto kroky by mohly vést k tomu, že bude žádat více těch, kteří mají na dávku nárok.(Zdroj – ČT24, 20.5.2022)

Co je příspěvek na bydlení?

Příspěvek na bydlení je dávka, která přispívá osobě/rodině při úhradě nákladů souvisejících s bydlením.
Žádost se podává 1x ročně a následně se každé čtvrtletí dokládají náklady na bydlení a příjmy rodiny za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Kdo má na dávku nárok?

Na příspěvek na bydlení má nárok vlastník bytu, osoba, která byt užívá na základě služebnosti (věcného břemena) nebo nájemce a podnájemce bytu, pro období roku 2022 rovněž vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, v případě úspěšného dokončení legislativního procesu v průběhu ledna 2022, jestliže

  • jeho náklady na bydlení přesahují 30 % (na území hlavního města Prahy 35 % rozhodného (čistého) příjmu rodiny
  • a zároveň těchto 30 % (na území hlavního města Prahy 35 %) rozhodného (čistého) příjmu rodiny není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení.

Podrobnosti k příspěvku: Ministerstvo práce a sociálních věcí