Dne 22.5.2024 na vládě neprošel zákon o podpoře bydlení, který připravuje MMR.

Ministr Bartoš v rozhovoru pro Seznam zprávy uvedl, že bude v jednání s vládou pokračovat. Zákon chce dostat do Sněmovny do prvního čtení ještě před prázdninami. Podle ministra Bartoše (Piráti) „Lépe podložený a prodiskutovaný návrh zákona pro oblast bydlení u nás v posledních 30 letech nebyl – to říkají odborníci.“ Více viz

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-bartos-pul-milionu-za-hodinu-tolik-nas-stoji-nereseni-bytove-nouze-252355

Zástupci pronajímatelů toto stanovisko s ministrem Ivanem Bartošem nesdílejí a naopak se domnívají, že pokud by zákon byl přijat, situaci nájemníků, nejen těch problematických, by ještě zhoršil. Předseda OSMD Ing. Milan Krček na dotaz redaktorky MF Dnes mimo jiné uvedl:

Návrh představuje zásadní systémovou změnu v oblasti trhu s nájemním bydlením, vytváří nepřiměřeně rozsáhlý úřední nárokový systém mířící na zmíněné množství osob, které pronajímatelé (nejen z finančních důvodů) ubytovávat nechtějí, s jasným záměrem poskytovat těmto osobám co možná nejvíce uživatelských i dalších práv. Přitom se již v současné situaci potýkáme se žalostně slabou mírou ochrany klidu a pořádku v bytových domech – postrádáme účinnou ochranu obyvatel bytových domů, kteří se chovají bezproblémově. Navíc (kromě vytvoření nárokového systému pro velké množství osob) návrh vyžaduje vytvoření velkého množství nových úřednických míst, které mají zajistit uspokojování vytvořených nároků, vše samozřejmě z veřejných prostředků.

Na otázku, jak motivovat pronajímatele, aby své (prázdné) byty pronajímali, předseda OSMD uvedl: zákaz uzavírání krátkodobých nájemních smluv s možností jejich prodlužování by vedl k nežádoucí regulaci nájemních vztahů cestou zásahu do autonomie smluvní vůle, což je jeden ze základních principů nového občanského zákoníku!  V praktické rovině by pak návrh nesměroval k posílení právní jistoty ani jedné ze stran. Právě naopak! Pronajímatelé by se zákazu vyhnuli tím, že by nájemní smlouvu, která by je zavazovala k z jejich pohledu nevýhodnému či riskantnímu nájmu, prostě neuzavřeli. Nepochybně by to dále znesnadnilo přístup zejména sociálně slabších skupin obyvatel k nájemnímu bydlení. Z Ministerstva pro místní rozvoj je slyšet volání po tom, aby vlastníci bytů, kteří je z různých důvodů drží prázdné, tyto byty „pustili“ na trh. Zavedení nežádoucí regulace by zapůsobilo přesně naopak, demotivačně.

Pokud má stát zájem zvýšit motivaci majitelů poskytovat své nemovitosti k pronájmu, tak by neměl nadměrně zasahovat do smluvních vztahů, a především by měl dohlédnout na prostou vymahatelnost práva! Není možné, aby vystěhování nájemníka, který neplní své povinnosti a byt prostě odmítá opustit, trvalo často jeden až dva roky (někdy i déle). Je potřeba, aby ve zcela jasných, tedy odůvodněných případech, účinně zasahovaly příslušné orgány, jako je Policie ČR a soudy.

Každý soudný pronajímatel má zájem na udržení si solidního nájemníka. Jaký nástroj k tomu se souhlasem svého smluvního partnera zvolí, by mělo být ponecháno na jeho resp. jejich vůli a subjekty právního vztahu by v tomto ohledu neměly být omezovány právní regulací.