S lítostí jsme včera přijali zprávu o nenadálém odchodu předsedy senátu pana Jaroslava Kubery. Rádi bychom vzpomněli jeho nemalých zásluh, které se dotkly oblasti nájemního bydlení v České republice. Majitelům nemovitostí výrazně pomohl jako hlavní iniciátor novely zákona o pozemních komunikacích, díky níž se odpovědnost majitelů přilehlých nemovitostí za stav chodníku přesunula zpět na obce. […]

S lítostí jsme včera přijali zprávu o nenadálém odchodu předsedy senátu pana Jaroslava Kubery. Rádi bychom vzpomněli jeho nemalých zásluh, které se dotkly oblasti nájemního bydlení v České republice. Majitelům nemovitostí výrazně pomohl jako hlavní iniciátor novely zákona o pozemních komunikacích, díky níž se odpovědnost majitelů přilehlých nemovitostí za stav chodníku přesunula zpět na obce. Byl jedním ze senátorů, kteří se zasloužili o průlomový nález Ústavního soudu v roce 2000, jenž prohlásil tzv. regulační vyhlášku za protiústavní a pomohl tak v boji za zrušení regulace nájemného v ČR.

Osobní vzpomínka předsedy OSMD RNDr. Tomislava Šimečka

Zemřel nám opravdový přítel, vzácný člověk a poctivý politik, zemřel nám pan senátor Jaroslav Kubera.
S panem starostou Teplic a současně senátorem Jaroslavem Kuberou jsem se blíže seznámil v roce 2000, kdy bylo jasné, že zájmy pana premiéra převážily nad jeho znalostmi tržní ekonomiky a že vláda dobrovolně nezruší diskriminační regulaci nájemného. Pan starosta dobře chápal, že danajský dar obecního bytového fondu bez nezbytného výnosu z nájemného povede jen k rozkradení tohoto majetku bohatými jedinci, nebo k degradaci tohoto fondu na chátrající brlohy a proto jej v Teplicích téměř kompletně zprivatizoval, a chápal i to, že my, vlastníci nájemního bytového fondu, který chceme udržet pro naše nájemníky v dobrém stavu, se bez pomoci regulace poptávky po bydlení přirozenou tvorbou tržního nájemného neobejdeme. Pomohl nám proto s podáním stížnosti k Ústavnímu soudu na protiústavnost regulace nájemného, dokonce pod náklady prosté reprodukce. Přímočarost jeho myšlení a pomoc OSMD vedla i k jeho iniciativě při přípravě tzv. „chodníkového zákona“, který vrátil opět povinnost uklízet chodníky jejich vlastníkům, tj. obcím. Bylo nesmírně důležité, že iniciátorem této změny byl právě primátor města, kterému to přineslo povinnost navíc. Tím se právě pan senátor Kubera lišil od většiny politiků, že nikdy nehledal řešení pohodlná, ale spravedlivá a bezvýhradně trval na právu každého rozhodovat o svém životě, i když mu budou všichni říkat, že je kouření škodlivé.
I když se říká, že každý člověk je nahraditelný, myslím si, že v tomto případě to rozhodně neplatí.

RNDr. Tomislav Šimeček, předseda OSMD

21.1.2020