30.1.2017 Pro většinu poplatníků daně z nemovitosti platí, že daň musí uhradit do 31. května. Pokud výše daně je vyšší než 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek se splatností do konce května a do konce listopadu. Finanční úřad každoročně zasílá poplatníkům informaci o výši daně. Pro letošní rok Finanční správa […]

30.1.2017 Pro většinu poplatníků daně z nemovitosti platí, že daň musí uhradit do 31. května. Pokud výše daně je vyšší než 5000 korun, je možné ji rozložit do dvou stejně vysokých splátek se splatností do konce května a do konce listopadu. Finanční úřad každoročně zasílá poplatníkům informaci o výši daně. Pro letošní rok Finanční správa (FS) připravila novinku. Informaci o výši daně lze dostat také emailem. Jak služba funguje a jaké jsou možnosti? 

Kdo a jak dostává informace

  • Právnické osoby se zřízenou datovou schránkou dostávají informaci o výši daně do datové schránky.
  • Právnické osoby bez zřízené datové schránky mohou požádat o zasílání výše daně emailem.
  • Fyzické osoby s placením prostřednictvím SIPO mají zajištěnu úhradu daně z nemovitosti stržením částky pokynem Finančního úřadu a službu zasílání upozornění k platbě o výši daně emailem nelze zřídit (nemá smysl).
  • Fyzické osoby ostatní, které dostávají informaci o výši daně doručením složenky korespondenčně, mohou požádat o zasílání výše daně emailem.
  • Fyzické osoby, které mají datovou schránku (a dosud dostávají složenku), mohou požádat o zasílání výše daně emailem. Žádost mohou podat na papírovém formuláři i datovou schránkou.

Je nutné poznamenat, že když o emailovou službu žádáte a máte nemovitosti v různých krajích, musíte žádosti podat v každém kraji samostatně.

Informace obsažené v emailové zprávě

Zasílaná emailová zpráva obsahuje přílohu PDF, kde naleznete informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a platební spojení pro placení daně.

Do kdy službu aktivovat a deaktivovat

Email pro platbu v letošním roce obdržíte, pokud o novou službu požádáte svého správce daně do 15. března. Na stejném formuláři lze službu změnit (adresu emailu), nebo službu zrušit.
Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu.
Formulář pro zřízení služby a další informace:
www.financnisprava.cz
www.financnisprava.cz (formulář PDF)

Nejdůležitější informací je, že poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitosti emailem, nebude zaslána složenka! Tzn. Pokud vám email spadne do spamu nebo na něj zapomenete tím, že jej nevyřídíte hned, tak další včasnou informaci nedostanete. V případě, že neuhradíte daň v zákonem stanoveném termínu a vznikne nedoplatek na dani, obdržíte následně vyrozumění o nedoplatku na dani, ale opět na zadanou emailovou adresu.
Finanční správa České republiky také upozorňuje, že budou-li údaje pro placení daně e-mailem zaslány poplatníkovi až po splatnosti daně či nebudou-li mu zaslány vůbec, nemá tato skutečnost, shodně jako u zasílaných složenek k úhradě daně, vliv na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu!
OSMD vítá elektronizaci státní správy, zjednodušování administrativy a komunikace s úřady. Tato nová služba je nabízena bez záruky včasného doručení informace emailem nebo možnosti duplicitního doručení složenky, stejně jako je tomu u služby „sledování změn“ – zasílání informací z katastru nemovitostí elektronickou cestou. OSMD proto doporučuje před aktivací této služby dobře zvážit přínosy a všechna rizika se službou spojená. Jak však podotýká ředitelka odboru komunikace Generálního finančního ředitelství Ing. Petra Petlachová, také zasílání složenek poplatníkům není zákonem stanovená povinnost, je to nadstandardní služba ze strany Finanční správy!

Další informace potřebné při péči o nemovitost najdete v členské zóně.

Přehledné informace o problematice daně z nemovitosti aktuálně najdete v příspěvcích…

Tisková zpráva Finanční správy k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail, 4. 1. 2017

Čtěte last minute přehled, co, kdy, jak u přiznání k dani z nemovitých věcí 2017, Podnikatel.cz, Daniel Morávek, 30. 1. 2017

Nabyli jste v roce 2016 nemovitost? Nezapomeňte podat přiznání, Hypoindex.cz, 25. 1. 2017, autor: Aneta Peštová