Ukončení nájmu Placení … Skončení nájmu, zánik nájemního vztahu, přechod nájmu bytu, skončení nájmu výpovědí. Vymezení výpovědních důvodů. Hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu. Předání bytu po skončení nájmu. Vystěhování nájemce bez nájemní smlouvy. Předávací protokol a jeho vzor. Výzva k předání bytu užívaného po skončení doby nájmu. Informace a vzory po PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ ZÓNY Úmrtí nájemce Úmrtí […]

 

Ukončení nájmu

  • Placení … Skončení nájmu, zánik nájemního vztahu, přechod nájmu bytu, skončení nájmu výpovědí. Vymezení výpovědních důvodů. Hrubé porušení povinnosti vyplývající z nájmu bytu. Předání bytu po skončení nájmu. Vystěhování nájemce bez nájemní smlouvy. Předávací protokol a jeho vzor. Výzva k předání bytu užívaného po skončení doby nájmu.

Informace a vzory po PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ ZÓNY

Úmrtí nájemce

  • Úmrtí nájemce bytu, postavení pronajímatele, řešení situace do vyřízení pozůstalosti.

Informace a vzory po PŘIHLÁŠENÍ DO ČLENSKÉ ZÓNY