22.2.2018 – Tisková zpráva OSMD: Bude vlastnictví nemovitosti jako zdroje zdaňovaného příjmu sankcionováno? Dne 21. 2. 2018 se uskutečnilo setkání zástupců OSMD  s ministryní financí v demisi Alenou Schillerovou. Za sdružení se schůzky zúčastnil předseda RNDr. Tomislav Šimeček, místopředseda Ing. Karel Polata a daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, z MF ČR  byli přítomni: JUDr. Alena Schillerová, […]

22.2.2018 –

Tisková zpráva OSMD:

Bude vlastnictví nemovitosti jako zdroje zdaňovaného příjmu sankcionováno?

Dne 21. 2. 2018 se uskutečnilo setkání zástupců OSMD  s ministryní financí v demisi Alenou Schillerovou. Za sdružení se schůzky zúčastnil předseda RNDr. Tomislav Šimeček, místopředseda Ing. Karel Polata a daňová poradkyně Ing. Magdalena Čudová, z MF ČR  byli přítomni: JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., Ing. Jan Blecha, Ing. Ondřej Fasora, Ph.D., a Ing. Mgr. Stanislav Kouba. Hlavním tématem schůzky se staly navrhované změny v daňovém zatížení pronajímatelů, kteří své příjmy daní podle § 9 zákona o daních z příjmu. (Ministerstvo navrhuje zvýšit daně z dlouholetých 15%  na 19%, při příjmech přes 1,5 mil ročně na 23%!).

V reálném výsledku by však tato změna zdaňovacích sazeb znamenala skokové zvýšení daňové zátěže pro majitele nemovitostí a to v řádu desítek procent – minimální navýšení by bylo 30%, ale mohlo by klidně přesáhnout i 100%!

Zástupci  OSMD nesouhlasili s tvrzením MF, že se tato změna fatálnějším způsobem dotkne pouze několika set pronajímatelů a ostatním bude zvýšení kompenzováno snížením zdanění příjmů jiných. Upozornili např. na velkou skupinu majitelů-seniorů-restituentů, jimž MF ČR dluží miliardy Kč za dosud nevyplacené odškodnění za regulaci nájemného, kteří přesto udrželi své činžovní domy po desítky let a nyní by jim byl  výnos (tvořící jejich zásadní důchodový pilíř) významně zkrácen.

Paní ministryně zdůraznila zájem na sjednocení výše daňové zátěže do jedné, respektive dvou sazeb (19 a 23). Proběhne tedy propočet dopadu pro modelové typy pronajímatelů. MF ČR se nebrání diskuzi  o případné kompenzaci tak, aby i pro pronajímatele došlo k proklamovanému obecnému snížení či zachování stávající daňové zátěže.

S uspokojením zástupci OSMD vyslechli, že i nadále MF ČR považuje výnosy z pronájmu nemovitostí za tzv. „pasivní příjem“, který by neměl být do budoucna zatížen odvody na zdravotní a sociální pojištění.

Jedním z výsledků věcné schůzky je zařazení OSMD mezi připomínková místa oslovovaná MF ČR  při přípravě nových návrhů zákonů atd. tak, aby OSMD mělo možnost se k připravovaným změnám vyjádřit.

Pan předseda představil paní ministryni návrh paragrafového znění zákona o sociálním bydlení, které představuje pro státní rozpočet výrazně levnější variantu, než jakou byl odmítnutý návrh MPSV z roku 2016 či koncepce výstavby sociálních bytů.

Správní rada OSMD

22. 2. 2018