Realitní inzerce na PronajemOdMajitele.cz je další ze služeb OSMD pro své členy. Postup vložení nabídky na stránce administrace vašich nemovitostí k nabídce:  nastavte formát kontaktních údajů pro inzerci (pod tlačítkem „nastavit inzeráty“) zadejte nabídku, zvolte období, na jak dlouho bude nabídka zveřejněna … … a váš inzerát je aktivní, vystaven na PronajemOdMajitele.cz po vystavení nabídky můžete označit […]

Realitní inzerce na PronajemOdMajitele.cz je další ze služeb OSMD pro své členy.

Postup vložení nabídky na stránce administrace vašich nemovitostí k nabídce

 • nastavte formát kontaktních údajů pro inzerci (pod tlačítkem „nastavit inzeráty“)
 • zadejte nabídku, zvolte období, na jak dlouho bude nabídka zveřejněna …
  … a váš inzerát je aktivní, vystaven na PronajemOdMajitele.cz
 • po vystavení nabídky můžete označit inzerát k exportu na facebookový profil OSMD.

NÁPOVĚDA k inzerci obsahuje i šablonu textu nabídky.

SMLUVNÍ PODMÍNKY serveru pronajemodmajitele.cz

Jaké jsou základní přínosy pro majitele?

 • Vystavení a opakované vystavení nabídky zdarma.
 • Libovolná doba vystavení, prodlužování, opakovaná inzerce v průběhu roku i roků.
 • Možnost získání základních informací od zájemce z poptávkového formuláře.
 • Vše si realizuje, zadává a upravuje přímo majitel či jeho zástupce.
 • Změny probíhají online.
 • Export na Facebook, aniž by musel dotyčný zadavatel inzerátu být uživatelem Facebooku a rozumět mu.
 • Majitel má možnost pověřit vyřizováním inzerce svého zástupce (rod. příslušníky, zaměstnance) s odlišnými kontaktními údaji, než má majitel uvedeny v evidenci OSMD.
 • Nastavení stručného nebo podrobného kontaktního formuláře
 • S dodržením antidiskriminačního standardu. Zjišťování pouze těch informací, na které je pronajímatel oprávněn se u zájemce dotazovat.
 • Možnost získání referencí do předchozích pronajímatelů.

Jaké jsou výhody pro zájemce o pronájem?

 • Nabídka přímo od majitele, přímá komunikace s majitelem.
 • Nabídka bez zprostředkovatelských poplatků navázaných na inzerci a získání kontaktu.
  (Nikdo ale nebrání, pokud se strany dohodnou využít placených služeb advokáta, realitního zprostředkovatele, poskytovatele úvěrů či někoho jiného.)