/informace na této stránce pro členy průběžně doplňujeme/ Průběh nájemního vztahu Vzor návrhu na zvýšení nájemného za byt Zvýšení ve variantě na základě posudku znalce nebo na základě porovnání se srovnatelnými byty – srovnatelné místně obvyklé nájemné, které bylo zjištěno postupem uvedeným v Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. z 11. 12. 2013. Práva a povinnosti […]

/informace na této stránce pro členy průběžně doplňujeme/

Průběh nájemního vztahu

 • Vzor návrhu na zvýšení nájemného za byt
  Zvýšení ve variantě na základě posudku znalce nebo na základě porovnání se srovnatelnými byty – srovnatelné místně obvyklé nájemné, které bylo zjištěno postupem uvedeným v Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. z 11. 12. 2013.
 • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce (Mgr. Němec)
  Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání, základní povinnost nájemce – placení nájemného, zvyšování nájemného v průběhu nájemního vztahu, možnosti nájemce domáhat se snížení nájemného na obvyklou výši, vyloučení snížení nájemného v průběhu nájmu, zvyšování nájemného v případě stavebních úprav, služby spojené s užíváním bytu, splatnost nájemného a záloh na služby, složení dlužného nájemného do notářské úschovy, úpravy kaucí (jistot), právo nájemce v bytě pracovat a podnikat, provádění drobných oprav a údržby bytu, právo chovat v bytě zvíře, strpění úpravy bytu a domu, právo pronajímatele rozhodovat o změnách v bytě nebo domě prováděných nájemcem, povinnost informovat pronajímatele o své nepřítomnosti v bytě, souhlas s přijetím nového člena do domácnosti nájemce, … 
 • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny
  Fikce doručení při doručování na adresu ohlašovny a desetidenní lhůta.

 • Neplacení nájemného, výstraha, výpověď
  Postup pro případ neplacení nájemného nájemcem (3 měsíce neplatí nájemné) se vzory:
  Vzor výstrahy – upozornění na zvlášť závažné porušení povinnosti nájemce bytu
  Vzor výpovědi nájmu bytu bez výpovědní doby 
 • Nezaplacené nájemné, uznání dluhu
  Vzor uznání dluhu v případě nezaplaceného nájemného