Senát PČR na své 20. schůzi přijal pozměňující návrhy k vládním návrhům zákonů týkajících se „některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru“ na nájemce bytů a na nájemce prostor sloužících k podnikání (sněmovní tisky 815 a 816). Občanské sdružení majitelů domů v této souvislosti: vítá, že Senát podrobil oba návrhy zákonů kritické diskusi a nakonec se jasnou většinou […]

Senát PČR na své 20. schůzi přijal pozměňující návrhy k vládním návrhům zákonů týkajících se „některých opatření ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru“ na nájemce bytů a na nájemce prostor sloužících k podnikání (sněmovní tisky 815 a 816).

Občanské sdružení majitelů domů v této souvislosti:

  • vítá, že Senát podrobil oba návrhy zákonů kritické diskusi a nakonec se jasnou většinou vyslovil pro vrácení obou návrhů Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy, ve snaze napravit jejich zjevnou protiústavnost (Senát v obou případech požaduje, aby Česká republika poskytla pronajímatelům zajištění ve výši 80% z dluhů na nájemném vzniklých v důsledku přijatých norem)
  • vyzývá Poslaneckou sněmovnu, aby přijala oba Senátem vrácené tisky včetně všech pozměňovacích návrhů
  • konstatuje, že pokud Poslanecká sněmovna, se zřejmým důrazem na vládní strany, nevyslyší hlas rozumu, bude OSMD usilovat o ústavní přezkum takto přijatých norem
  • připomíná, že kromě nepřiměřeného zásahu do soukromoprávních vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem zmíněné návrhy nemohou naplnit deklarovaný cíl ochrany nájemce; naopak zvyšují riziko upadnutí nájemců do dluhové pasti, která často končí insolvenčním řízením
  • zdůrazňuje, že ještě před zveřejněním obou návrhů zákonů OSMD vyzvalo své členy, aby se svými nájemníky jednali a vyšli jim dle možností vstříc v této nelehké době.


Správní rada OSMD

20. 4. 2020