V úterý 8.6.2021 se za účasti ministryně Kláry Dostálové, zástupců OSMD, Sdružení nájemníků, Asociace nájemního bydlení, Svazu českých a moravských bytových družstev konalo online setkání Grémia pro oblast bydlení. V úvodu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová poděkovala přítomným, že se podíleli na tvorbě Koncepce bydlení 2021+,  byly představeny první kroky v realizaci této koncepce, […]

V úterý 8.6.2021 se za účasti ministryně Kláry Dostálové, zástupců OSMD, Sdružení nájemníků, Asociace nájemního bydlení, Svazu českých a moravských bytových družstev konalo online setkání Grémia pro oblast bydlení.

V úvodu ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová poděkovala přítomným, že se podíleli na tvorbě Koncepce bydlení 2021+,  byly představeny první kroky v realizaci této koncepce, kterými jsou například úprava dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj (Pečovatelský byt, Komunitní dům seniorů, Výstavba technické infrastruktury, Bytové domy bez bariér), jednotná evidence sociálních bytů či nové metody pro stanovení standardů bytů, zejména u bezbariérových bodů. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v dalších letech opět znovuotevřít dotační titul Olověné rozvody, který pomáhá zlepšit kvalitu pitné vody v domácnostech, jak ukládá Směrnice EU z prosince 2020.

Kromě toho se hovořilo také o připravovaném zákonu o dostupnosti bydlení a dalších přidružených tématech.

Za OSMD se této schůzky zúčastnil předseda Milan Krček.

Více na stránkách MInisterstva pro místní rozvoj