V sobotu 21. dubna proběhla valná hromada OSMD, kde se kromě schválení potřebných dokumentů probírala aktuální témata z oblasti bydlení. Členové schválili zprávu o hospodaření za rok 2017, zprávu revizní komise, účetní závěrku a rozpočet na rok 2018 . Také schválili složení správní rady na další 2 roky  – oproti minulým letům s drobnou obměnou. […]

V sobotu 21. dubna proběhla valná hromada OSMD, kde se kromě schválení potřebných dokumentů probírala aktuální témata z oblasti bydlení.

Členové schválili zprávu o hospodaření za rok 2017, zprávu revizní komise, účetní závěrku a rozpočet na rok 2018 . Také schválili složení správní rady na další 2 roky  – oproti minulým letům s drobnou obměnou. Správní radu nyní tvoří tito členové sdružení:

RNDr. Tomislav Šimeček, Ing. Milan Krček, Ing. Karel Polata, Ing. Lukáš Rubeš, Petr Kdán, Ing. Olga Matvijová, Ing. arch. Helena Vařejková

 

Byla schválena též revizní komise na další 2 roky. 

K aktuálním tématům – problémy s vodárnami a současný vývoj sporů týkajících se odškodnění za regulaci nájemného krátce promluvil Mgr. Michal Kojan. Prostor dostali též představitelé pobočky Brno a samozřejmě nechybělo několik vstupů předsedy RNDr. Tomislava Šimečka, který se vyjadřoval k aktuálnímu směřování bytové politiky v evropském kontextu i u nás. Místopředseda Ing. Milan Krček kromě promítání tabulek týkajících se hospodaření sdružení také pohotově odpovídal na dotazy členů. Nejčastěji se otázky a podněty týkaly možností, jak rozšířit členskou základnu či například aktuálního vývoje ohledně hrozby zvýšení daní. 

Za tyto podněty, jakož i za účast na valné hromadě, všem přítomným děkujeme!

Zkrácený zápis z valné hromady bude součástí Střechy č. 2/2018, kterou pro vás chystáme.