V reakci na podněty některých našich členů (jejichž nájemci se setkávali na úřadech práce s informacemi, že je nutné doložit vyúčtování služeb do 29.6., jinak by hrozilo odebrání příspěvku na bydlení) jednal místopředseda  OSMD Ing. Karel Polata s vedením  Generálního ředitelství úřadu práce. Z tohoto jednání vyplynulo, že: Ustanovení § 7 zákona č. 209/2020 Sb., […]

V reakci na podněty některých našich členů (jejichž nájemci se setkávali na úřadech práce s informacemi, že je nutné doložit vyúčtování služeb do 29.6., jinak by hrozilo odebrání příspěvku na bydlení) jednal místopředseda  OSMD Ing. Karel Polata s vedením  Generálního ředitelství úřadu práce. Z tohoto jednání vyplynulo, že:

Ustanovení § 7 zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, upravuje povinnost poskytovatele služeb doručit vyúčtování služeb příjemci služeb do 31.08.2020.

Tedy pokud v období od nabytí účinnosti zákona č. 209/2020 Sb., tj. od 27.04.2020 do 31.08.2020 uplyne lhůta pro splnění povinnosti poskytovatele služeb doručit příjemci služeb vyúčtování, je poskytovatel služeb povinen toto vyúčtování doručit příjemci do 01.09.2020.

Z uvedeného vyplývá, že Úřad práce ČR, pro stanovení nároku na Příspěvek na bydlení, musí případně posečkat na doložení vyúčtování za zúčtovací období, kterým byl kalendářní rok 2019, až do 01.09.2020.