Ministerstvo průmyslu a obchodu v pátek 19.6. zveřejnilo podrobnosti k programu Covid – nájemné a také výzvu k programu. Žádosti bude možné podávat od 26.6., 9:00, a to elektronicky přes informační systém Ministerstva průmyslu a obchodu. Dotační program má za úkol podpořit podnikatele, kteří se v důsledku koronavirové epidemie ocitli v potížích při platbě nájemného […]

Ministerstvo průmyslu a obchodu v pátek 19.6. zveřejnilo podrobnosti k programu Covid – nájemné a také výzvu k programu. Žádosti bude možné podávat od 26.6., 9:00, a to elektronicky přes informační systém Ministerstva průmyslu a obchodu. Dotační program má za úkol podpořit podnikatele, kteří se v důsledku koronavirové epidemie ocitli v potížích při platbě nájemného za své (zavřené) provozovny a toto nájemné jim částečně uhradí. Je ovšem nutné splnit několik podmínek, jako například:

  • Poskytnutí slevy pronajímatelem ve výši 30 % z ceny nájmu na období měsíců dubna, května a června roku 2020
  • Uhrazení 50 % z měsíčního nájemného žadatelem o podporu za období měsíců duben, květen a červen roku 2020 

Text výzvy a další informace naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, zde si můžete stáhnout Znění programu a Předkládací zprávu.

Pro naše členy (Podmínky členství ZDE) máme v členské zóně podrobnější informace zpracované naším právníkem (v sekci Covid-19).