Mediální reakce OSMD Na návrh zákona o odkladu nájemného v době krize   Praha, 2. 4. 2020: Včera předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, jestliže v důsledku koronavirové krize není schopen platit své závazky. Dluh z nájemného pak bude moci splatit do května 2021. Tento návrh s námi, na rozdíl od […]

Mediální reakce OSMD

Na návrh zákona o odkladu nájemného v době krize

 

Praha, 2. 4. 2020: Včera předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj návrh zákona, podle kterého nesmí nájemník dostat výpověď z bytu, jestliže v důsledku koronavirové krize není schopen platit své závazky. Dluh z nájemného pak bude moci splatit do května 2021. Tento návrh s námi, na rozdíl od předchozí praxe, navíc nikdo z vlády nekonzultoval. Jako sdružení zastupující zákonné zájmy  pronajímatelů v České republice vydáváme toto předběžné prohlášení.

* * *

Jedná se o nebezpečný precedent excesivního zákonného opatření v dobách krize, o zásah do soukromého vlastnictví, který je podle našeho názoru za hranicí minimálně z hlediska ústavně-právní proporcionality.

Poskytnutí odkladu závazků z nájemního vztahu se rovná poskytnutí úvěru, samozřejmě bezúročného. Ale např. na rozdíl od bankovního sektoru, kterému stát tyto rizikové úvěry sanuje formou záruk poskytnutých státem (resp. Národní rozvojovou bankou), pro pronajímatele stát nenabízí žádnou kompenzaci.

Jde tedy o přenesení odpovědnosti státu, který by se měl v době krize o své občany postarat, na náhodně vybranou, tedy diskriminovanou skupinu vlastníků bytových nemovitostí.

Už teď se nám ozývá mnoho našich členů – drobných pronajímatelů – s obavami, že nebudou schopni se o své nemovitosti postarat. Mnoho z nich je existenčně závislých na pravidelném příjmu z pronájmu a často také mají své vlastní finanční závazky – splácí půjčky, hypotéku.

Pokud se vládou navrhované ustanovení bude týkat i plateb spojených s užíváním bytu – typicky služeb jako jsou vodné/stočné, dodávky energií, apod., bude majitel zřejmě nucen za nájemce platit i tyto platby, ale kde na to má vzít peníze, to už vláda ČR neřeší. Tedy nejen že mu nájemce bude dlužit nájemné za mnoho měsíců (vymáhání v případě nezaplacení do stanovené doby by nepříjemně dopadlo na naše soudy), ale ještě se sám bude muset zadlužit.

Přitom i pronajímatelé se v důsledku opatření zakazujících některé výdělečné činnosti (restaurace, obchody) a v důsledku neplacení nájemného z těchto prostor ocitli ve skupině občanů zasažených koronavirovou krizí.

Návrh vlády, ve znění, které máme k dispozici, proto považujeme za neakceptovatelný. V současné chvíli rovněž pracujeme na právním rozboru vládou přijatého návrhu. 

 

2. 4. 2020

Ing. Milan Krček,

místopředseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z.s.