Úřady práce začaly vydávat potvrzení nájemcům, kteří dočasně nejsou schopni platit nájem v důsledku koronavirové krize. Nájemci musí doložit pronajímateli potvrzení od Úřadu práce ČR, že prodlení s úhradou nájemného nastalo z prokazatelných důvodů spojených s dopady epidemie koranaviru SARS CoV-2. Vystavení potvrzení ze strany ÚP ČR neznamená odpuštění, ale možný odsun placení nájemného, a […]

Úřady práce začaly vydávat potvrzení nájemcům, kteří dočasně nejsou schopni platit nájem v důsledku koronavirové krize.

Nájemci musí doložit pronajímateli potvrzení od Úřadu práce ČR, že prodlení s úhradou nájemného nastalo z prokazatelných důvodů spojených s dopady epidemie koranaviru SARS CoV-2. Vystavení potvrzení ze strany ÚP ČR neznamená odpuštění, ale možný odsun placení nájemného, a to nejdéle do konce července 2020. Dlužný nájem, včetně případného úroku z prodlení, bude muset každý nájemce do konce roku doplatit.

Apelujeme na naše členy – pronajímatele, aby k odkladu plateb nájemného nesvolili bez výše zmíněného potvrzení, které je jim nájemce povinen doložit. 

Více informací na stránkách Úřadu práce ČR