Lepší než řešit soudní spory v případě dluhů nájemníka je prevence. Může pomoci notářská doložka? Notářská nebo také exekuční doložka, oficiálním názvem “notářský zápis se svolením k vykonatelnosti” je veřejnou listinou, která je chápána jako pomoc proti neplatičům, jako prostředek urychlující vystěhování dlužícího nájemce, zkrátka jako efektivní řešení, jak se vyhnout zdlouhavým soudním sporům. Svolením […]

Lepší než řešit soudní spory v případě dluhů nájemníka je prevence. Může pomoci notářská doložka?

Notářská nebo také exekuční doložka, oficiálním názvem “notářský zápis se svolením k vykonatelnosti” je veřejnou listinou, která je chápána jako pomoc proti neplatičům, jako prostředek urychlující vystěhování dlužícího nájemce, zkrátka jako efektivní řešení, jak se vyhnout zdlouhavým soudním sporům.

Svolením k vykonatelnosti se rozumí souhlasný projev vůle povinné osoby, aby byl samotný notářský zápis, již bez dalšího, titulem pro výkon rozhodnutí.

Jaké náležitosti má tento zápis splňovat a jak ho lze v praxi použít?

Přečtěte si nejnovější příspěvek v  členské zóně webu OSMD!

Pokud nejste našimi členy a chtěli byste se jimi stát, přečtěte si vše o podmínkách členství a přihlášce.