Pokud jste se rozhodli svým nájemcům zvýšit nájemné, měli byste dodržet některé náležitosti (zvyšování nájemného se věnuje § 2249 NOZ).

Pokud jste se rozhodli svým nájemcům zvýšit nájemné, měli byste dodržet některé náležitosti (zvyšování nájemného se věnuje § 2249 NOZ).

Pronajímatel může po nájemci požadovat zvýšení nájemného dle zákona (tedy buď postupně, nebo v některých případech i jednorázově, až do výše obvyklého, tedy tržního nájemného v místě a čase), pokud je splněno několik podmínek.

Předně mezi pronajímatelem a nájemcem není sjednán žádný způsob navyšování nájemného ani není navyšování nájemného smluvně vyloučeno. Za sjednaný způsob navyšování nájemného se přitom považuje i tzv. inflační doložka, tedy ujednání, že nájemné může být pronajímatelem navýšeno o oficiálně vyhlášenou míru inflace za dané období, zpravidla rok…..

Zajímají vás další podmínky, které je nutné splnit při zvyšování nájemného?

Pokud jste našimi členy, je to snadné – v členské zóně v menu Vznik nájmu najdete podsložku Změna výše nájemného a v ní 2 články od našich zkušených advokátů, jeden dokonce se vzorovým dokumentem k doplnění.

Pokud našimi členy nejste a téma vás zaujalo, můžete se ihned přihlásit a po zaplacení využívat všech výhod členství.