Zástupce ombudsmanky dr. Stanislav Křeček na svém blogu plíživě vyvolává regulační démony, když se v článku „Střecha nad hlavou nesmí být luxusem“ zabývá otázkou, jak vyřešit aktuální komplikovanou situaci na trhu s byty. Poněkud s povzdechem poznamenává, že na bydlení platí u nás pravidla tržního hospodářství a tehdejší deregulaci nájemného nazývá „překotnou“, což vzhledem k […]

Zástupce ombudsmanky dr. Stanislav Křeček na svém blogu plíživě vyvolává regulační démony, když se v článku „Střecha nad hlavou nesmí být luxusem“ zabývá otázkou, jak vyřešit aktuální komplikovanou situaci na trhu s byty. Poněkud s povzdechem poznamenává, že na bydlení platí u nás pravidla tržního hospodářství a tehdejší deregulaci nájemného nazývá „překotnou“, což vzhledem k délce jejího trvání (de iure 20 let – od r. 1993, de facto v letech  2007 – 2013) se zdá být výsměchem.
(článek z blogu Stanislava Křečka zde
Aby takovéto populistické povzdechy byly vyslyšeny a získaly podporu u širší veřejnosti, tomu bohužel nahrává nynější problematická situace na poli nájemního bydlení, která vznikla v důsledku růstu cen nemovitostí podporovaných zahraničními zájemci z řad majitelů i nájemců, levnými hypotékami (nákupy investičních bytů na pronájmy) a také vylidňováním venkova bez infrastruktury a dostatku zdroje obživy a následně masivním stěhováním lidí do měst.
Tuto situaci ale nevyřešíme vyvoláváním duchů a zasahováním do ústavních práv pokojného užívání majetku, nýbrž koncepční a cílenou podporou konkrétních jednotlivců adresnými sociálními dávkami, které budou účelně využity a minimálně zatíží státní rozpočet.

Informace o regulaci nájemného si můžete přečíst zde