Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín podávání žádostí v programu Covid-nájemné II do 4. února (původně byl termín prodloužen do 29. ledna, ale po technických problémech se serverem MPO prodloužilo termín až do 4.2.). Přijímat žádosti v následující 3. výzvě z programu COVID – Nájemné Ministerstvo průmyslu a obchodu začne 1. února 2021. Ke změnám […]

Ministerstvo průmyslu a obchodu prodloužilo termín podávání žádostí v programu Covid-nájemné II do 4. února (původně byl termín prodloužen do 29. ledna, ale po technických problémech se serverem MPO prodloužilo termín až do 4.2.). Přijímat žádosti v následující 3. výzvě z programu COVID – Nájemné Ministerstvo průmyslu a obchodu začne 1. února 2021.

Ke změnám dochází mimo jiné proto, aby se zohlednilo plánované zvýšení limitu čerpání veřejné podpory na jednoho žadatele podle bodu 3.1. Dočasného rámce Evropské komise, které se v tuto chvíli předpokládá ze stávajících 800 tisic eur minimálně na dvojnásobek.

A dále jsou změny v dodatkách (aktualizace 25.1.2021)

  • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 mění způsob prokazování poklesu tržeb pro žadatele, jejichž provozovny nebyly přímo zavřeny. Pokles tržeb alespoň o 66 % v dané provozovně bude potvrzován čestným prohlášením generovaným systémem s uvedením přesné výše tržeb za srovnávaná období.
  • Dodatek č. 1 k Výzvě 3 doplňuje do čestného prohlášení příjemce podpory (žadatele) deklaraci, že příjemce podpory (žadatel) dodržoval všechna související omezení daná příslušnými usneseními vlády ČR.

Celá tisková zpráva Ministerstva průmyslu a obchodu ZDE