Dotaz: Uvažuji o předání svého podílu na bytovém domě své vnučce, řeším výhody a nevýhody darování versus dědictví. Poradíte?

Odpověď:

Otázka je poměrně složitá, zásadní však bude:

Darování:

  • pokud při darování je hodnota daru větší než 5 milionů korun, musí vnučka podat písemné oznámení o daru příslušnému finančnímu úřadu. Za nesplnění v termínu jsou obrovské pokuty
  • pokud bude bytový dům dále sloužit k pronájmu, vnučka nebude moci z hodnoty domu (=daru) odepisovat, uplatňovat proti příjmům z pronájmu výdaje ve formě odpisů.

Dědictví: je nutno najít soudního znalce, který vyhotoví odhad, platí se poplatek notáři z ceny dědictví, kalkulačka je např. na https://www.kurzy.cz/kalkulacka/odmena-notare/ . Daňoví experti upozorňuji na to, že pokud je hodnota dědictví vysoká a zůstavitel svůj majetek neodepisoval, může být toto řešení pro dědice finančně výhodnější než darování.

Detailně tuto situaci řeší video nahrané naší daňovou poradkyní, které najdou naši členové v členské zóně – kategorie Daňová problematika a  Přednášky.