Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Průběh nájmu

neb/informace na této stránce průběžně doplňujeme/

Průběh nájemního vztahu

 • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce (Mgr. Stanislav Němec, listopad 2013)
  Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání, základní povinnost nájemce - placení nájemného, zvyšování nájemného v průběhu nájemního vztahu, možnosti nájemce domáhat se snížení nájemného na obvyklou výši, vyloučení snížení nájemného v průběhu nájmu, zvyšování nájemného v případě stavebních úprav, služby spojené s užíváním bytu, splatnost nájemného a záloh na služby, složení dlužného nájemného do notářské úschovy, úpravy kaucí (jistot), právo nájemce v bytě pracovat a podnikat, provádění drobných oprav a údržby bytu, právo chovat v bytě zvíře, strpění úpravy bytu a domu, právo pronajímatele rozhodovat o změnách v bytě nebo domě prováděných nájemcem, povinnost informovat pronajímatele o své nepřítomnosti v bytě, souhlas s přijetím nového člena do domácnosti nájemce, ... 
 • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny
  Fikce doručení při doručování na adresu ohlašovny a desetidenní lhůta.
 • Nájemce (nebytových prostor) žádá o slevu z nájemného při vyhlášení stavu nouze (JUDr. Jiří Odehnal, březen 2020)
 • Místní poplatky (při pobytu kratším 60 dnů)- JUDr. Jiří Odehnal, květen 2020

Téma: průběh nájmu

Změna výše nájemného

 • Zvýšení nájemného - právní úprava a komentář (JUDr. Jiří Odehnal, říjen 2018)
 • Zvýšení nájemného - VZOR (JUDr. Jiří Odehnal, říjen 2018)
  Zvýšení ve variantě na základě posudku znalce nebo na základě porovnání se srovnatelnými byty - srovnatelné místně obvyklé nájemné, které bylo zjištěno postupem uvedeným v Nařízení vlády č. 453/2013 Sb. z 11. 12. 2013.
 • Zvýšení nájemného na základě rozhodnutí soudu (Mgr. Jiří Lukeš, listopad 2018)
 • Míra inflace za rok 2019
  Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.
  V roce 2019 byla míra inflace 2,8 %.

 • Míra inflace za rok 2018 (a předchozí roky) - duben 2019
 • Míra inflace 2018
  Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.
  V roce 2018 byla míra inflace 2,1 %.
  tabulka inflace let 2001 - 2017

  Zdroj: Český statistický úřad
 • Míra inflace 2017
  Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 předchozích měsíců.
  V roce 2017 byla míra inflace 2,5 %.

  tabulka inflace let 2001 - 2017

  Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace

Téma: výše nájemného - změna nájemného

Neplacení nájemného

Téma: neplacení nájemného

Našli jste na této stránce chybu nebo nepřesnost? Nesouhlasíte s obsahem nebo máte jinou zkušenost s řešením situace? Sdělte nám svůj názor. Vaše zkušenosti nám pomohou vylepšit obsah pro všechny majitele.
1
* Připomínky k obsahu stránky, vaše zkušenosti
 

Odeslat data

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.