Probíhá testovací provoz portálu ...
osmd

Průběh nájmu

neb/informace na této stránce průběžně doplňujeme/

Průběh nájemního vztahu

  • Práva a povinnosti pronajímatele a nájemce (Mgr. Stanislav Němec, listopad 2013)
    Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání, základní povinnost nájemce - placení nájemného, zvyšování nájemného v průběhu nájemního vztahu, možnosti nájemce domáhat se snížení nájemného na obvyklou výši, vyloučení snížení nájemného v průběhu nájmu, zvyšování nájemného v případě stavebních úprav, služby spojené s užíváním bytu, splatnost nájemného a záloh na služby, složení dlužného nájemného do notářské úschovy, úpravy kaucí (jistot), právo nájemce v bytě pracovat a podnikat, provádění drobných oprav a údržby bytu, právo chovat v bytě zvíře, strpění úpravy bytu a domu, právo pronajímatele rozhodovat o změnách v bytě nebo domě prováděných nájemcem, povinnost informovat pronajímatele o své nepřítomnosti v bytě, souhlas s přijetím nového člena do domácnosti nájemce, ... 
  • Doručování fyzickým osobám na adresu ohlašovny
    Fikce doručení při doručování na adresu ohlašovny a desetidenní lhůta.
  • Nájemce (nebytových prostor) žádá o slevu z nájemného při vyhlášení stavu nouze (JUDr. Jiří Odehnal, březen 2020)
  • Místní poplatky (při pobytu kratším 60 dnů)- JUDr. Jiří Odehnal, květen 2020

Téma: průběh nájmu

Změna výše nájemného

Téma: výše nájemného - změna nájemného

Neplacení nájemného

Téma: neplacení nájemného

Našli jste na této stránce chybu nebo nepřesnost? Nesouhlasíte s obsahem nebo máte jinou zkušenost s řešením situace? Sdělte nám svůj názor. Vaše zkušenosti nám pomohou vylepšit obsah pro všechny majitele.
1
* Připomínky k obsahu stránky, vaše zkušenosti
 

Odeslat data

Kalendář událostí


 

Redakční systém

www.flexisite.cz

Webdesign FlexiSystems s.r.o.