Právní komentář k problematice společného nájmu (více spolubydlících).

Komentář k problematice společného nájmu:
Vždy je vhodnější uzavírat smlouvu se všemi (spolu)bydlícími. Mírně zvýšená administrativa se určitě vyplatí, protože společní nájemci jsou z dluhů vyplývajících z nájmu zavázání také společně a nerozdílně. V opačném případě by zase bylo nutné dávat jedinému nájemci souhlas s podnájmem ostatních (spolu)bydlících.
Podle § 2270 NOZ se společným nájemcem bytu se stane i osoba, která se souhlasem stran přistoupí ke smlouvě. To platí i opačně, při úbytku (spolu)bydlících je tuto změnu nutno zachytit v nájemní smlouvě.

Doporučení:
Výhody podchycení všech bydlících jako společných nájemců převažují nad nevýhodami. Nelze však podcenit potřebnou administrativu a případná vyúčtování, která zachytí změny v počtech nájemců (vč. přepočtu kaucí/jistot).
Znění zákona
Společný nájem
§ 2270
(1) Uzavře-li nájemní smlouvu s pronajímatelem více osob, stanou se společnými

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Již máte účet? Přihlaste se