Návrat smluvní pokuty od 1. 7. 2020.

 

Nenápadná novela občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb. – OZ) zákonem č. 163/2020 Sb., který jinak výrazně mění pravidla pro bytové spoluvlastnictví, vrátila od 1. 7. 2020 do bytového nájemního práva smluvní pokutu tím, že vypustila její zákaz ze zvláštních ustanovení OZ o nájmu bytu a nájmu domu.

Znění § 2239 OZ do 30. 6. 2020: Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost zaplatit pronajímateli smluvní pokutu, ani k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená.

Znění § 2239 OZ od 1. 7. 2020: Nepřihlíží se k ujednání ukládajícímu nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně nepřiměřená

Spolu s tím doznalo doplnění ustanovení § 2254 OZ, upravující jistotu, který nově zní:

Jistota a smluvní pokuta

(1) Ujednají-li strany, že nájemce dá pronajímateli peněžitou jistotu, že zaplatí nájemné a splní jiné povinnosti vyplývající z nájmu nebo ujednají-li si pro případ porušení těchto povinností smluvní pokutu, nesmí jistota a právo na zaplacení smluvní pokuty v souhrnu přesáhnout

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Ještě nemáte účet? Zaregistrovat se