Pronájem nebytových prostor k bydlení a bytu jako nebytových prostor - právní pojednání.

Varianty nájemních smluv na nemovité věci v souvislosti s „nezávislým uplatňování soukromého práva“ oproti veřejném právu

Jak je to vlastně s pronájmem nebytových prostor k bydlení a opačně?
Jsou takové smlouvy platné?
Hrozí nějaký úřední postih – a případně jaký?
Jak ohlídat soulad nájemní smlouvy se stavebním určením pronajímaných prostor

 

§ 1 OZ

(1) Ustanovení právního řádu upravující vzájemná práva a povinnosti osob vytvářejí ve svém souhrnu soukromé právo. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

 (2) Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.

§ 555 OZ

(1) Právní jednání se posuzuje podle svého obsahu.

(2) Má-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Již máte účet? Přihlaste se