Pronajímatel bytu se může setkat se situací, kdy nájemce přestane platit nájemné, při skončení nájmu byt nevyklidí a nepředá zpět pronajímateli a dál jej nerušeně užívá. Pronajímateli pak nezbývá než zvolit soudní cestu a domáhat se tak vyklizení pronajatého bytu a úhrady dlužného nájemného. Než však soud vydá kýžené rozhodnutí a než toto rozhodnutí nabyde […]

Pronajímatel bytu se může setkat se situací, kdy nájemce přestane platit nájemné, při skončení nájmu byt nevyklidí a nepředá zpět pronajímateli a dál jej nerušeně užívá.

Pronajímateli pak nezbývá než zvolit soudní cestu a domáhat se tak vyklizení pronajatého bytu a úhrady dlužného nájemného. Než však soud vydá kýžené rozhodnutí a než toto rozhodnutí nabyde právní moci, nájemce nejenže dál nerušeně užívá byt, ale zpravidla nehradí jak ujednané nájemné, tak i další platby s užíváním bytu související. Až soudním rozhodnutím (je-li pronajímatel ve sporu úspěšný) je nájemci určeno vyklidit pronajatý byt a určena lhůta, kdy se tak má stát (lhůta je zpravidla 15 denní případně může být soudem určena i delší), a dále lhůta k úhradě dlužného nájemného. Teprve nesplní-li nájemce dobrovolně tyto povinnosti, může pronajímatel podat exekuční návrh a pokračovat domáhání se vyklizení bytu

Chcete číst dál?

Staňte se naším členem a získejte přístup k celému článku a spoustu dalších výhod!

Již máte účet? Přihlaste se