Nahoru

Průběh nájmu

Členská zóna
Členská zóna

Místní poplatky

Dotaz člena: Je pravda, co se píše v tomto článku o rizicích pro dlouhodobého pronajímatele (např. že musí platit městské poplatky, ...

12. 5. 2020 číst více
Členská zóna
Členská zóna

Práva a povinností pronajímatele a nájemce

Výhody smlouvy na dobu určitou, úrok z prodlení, předání bytu, způsobilost bytu k nastěhování a obývání, základní povinnost nájemce – placení nájemného, zvyšování nájemného v průběhu nájemního vztahu, možnosti nájemce domáhat se snížení nájemného na obvyklou výši, vyloučení snížení nájemného v průběhu nájmu, zvyšování nájemného v případě stavebních úprav, služby spojené s užíváním bytu, splatnost nájemného a záloh na služby, složení dlužného nájemného do notářské úschovy, úpravy kaucí (jistot), právo nájemce v bytě pracovat a podnikat, provádění drobných oprav a údržby bytu, právo chovat v bytě zvíře, strpění úpravy bytu a domu, právo pronajímatele rozhodovat o změnách v bytě nebo domě prováděných nájemcem, povinnost informovat pronajímatele o své nepřítomnosti v bytě, souhlas s přijetím nového člena do domácnosti nájemce,

8. 7. 2019 číst více
Členská zóna
Členská zóna

Zvýšení nájemného za byt

Vzor zvýšení nájemného za byt (ke stažení ve formátu .doc) Zvýšení ve variantě na základě posudku znalce nebo na základě ...

24. 6. 2019 číst více
Členská zóna
Členská zóna

Doručování fyzickým osobám

Fikce doručení při doručování na adresu ohlašovny a desetidenní lhůta.

11. 2. 2018 číst více