Nahoru

Právní poradenství

  • Osobní právní konzultace

Právní konzultace poskytují profesionálové, právníci se zkušenostmi v oblasti nájemního bydlení. Osobní konzultace v trvání 30 minut jsou placené, je nutno se telefonicky nebo e-mailem objednat.

Cena konzultací

  • pro nečleny 300,-Kč / 30 min.
    Částka musí být připsána na bankovním účtu OSMD tři dny před termínem porady. Variabilní symbol Vám přidělíme po objednání.
  • pro členy OSMD 100,-Kč / 30 min 
    Člen sdružení OSMD má nárok na 4 dotované půlhodinové konzultace ročně.

Bez omluvy nejméně dva dny předem bude požadována úhrada 300 Kč.

TERMÍNY právních konzultací v kalendáři OSMD.

Ústředí Praha: (kontakty)

Právní konzultace v kanceláři v Praze se konají:
pondělí 15:00 – 17:00 hod
středa15:00 – 17:00 hod
Objednání telefonicky nebo e-mailem. Neobjednané zájemce musíme z organizačních důvodů odmítnout.

Pobočka Brno: (kontakty)

Právní konzultace v pobočce v Brně se konají: úterý 16:00 – 18:00 hod.
Objednání telefonicky na č.: 739 448 638 nebo e-mailem na adrese [email protected], vždy bude zpětně potvrzeno, na kterou hodinu se máte dostavit. Neobjednané zájemce musíme z organizačních důvodů odmítnout.

Pobočka Plzeň: (kontakty)

Právní konzultace v pobočce Plzeň se konají: pondělí – pátek dle dohody
Objednání telefonicky v advokátní kanceláři JUDr. Petry Markové. Neobjednané zájemce musíme z organizačních důvodů odmítnout.

  • E-mailové právní konzultace

Na písemné dotazy odpovídají profesionálové, právníci se zkušenostmi v oblasti nájemního bydlení. V rámci e-mailového poradenství odpovídáme na jednoduché dotazy. Zodpovězeny budou dotazy zaslané na e-mailovou adresu kanceláře v Praze – [email protected]
Cena konzultací:
služba je pouze pro členy OSMD, členové mají službu v rámci členství zdarma

  • Telefonické právní konzultace (kontakty)

V pražské kanceláři vždy první středu v měsíci od 13:00 do 15: 00 hod odpovídá právník po telefonu.
Cena konzultací:
služba je pouze pro členy OSMD, členové mají službu v rámci členství zdarma