Co je Místně obvyklé nájemné???  Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) vydalo publikaci Místně obvyklé nájemné. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou stanovena ani pravidla MMR pro přípravu mapy místně obvyklého nájemného vydalo OSMD v předstihu knihu předních odborníků.    

16.12.2010, Praha – Občanské sdružení majitelů domů, bytů a dalších nemovitostí v ČR (OSMD) vydalo publikaci Místně obvyklé nájemné. Vzhledem k tomu, že dosud nejsou stanovena ani pravidla MMR pro přípravu mapy místně obvyklého nájemného vydalo OSMD v předstihu knihu předních odborníků. Ta definuje, co je to místně obvyklé nájemné, z jakých údajů je možné ho zjišťovat, jaký význam má, k čemu má sloužit a kde je, možné ho zjistit. Přechod na placení místně obvyklého nájemného je cestou k ústavně konformnímu nájemnímu právu, které ale musí být ještě doplněno návratem k obnovení všech vlastnických práv.

Kniha je určena pro odborníky, kteří se zabývají problematikou nájemného zejména pro následující období, kdy budou majitelé a nájemníci vyjednávat, jaké nájemné sjednají od 1.1.2011. 

V řadě velkých měst se regulované nájemné značně přiblížilo tržnímu, ale v menších městech a na severu Čech i Moravy (Ústí nad Labem, Ostrava) je nájemné ještě hluboko pod náklady prosté reprodukce. 

Na knize se podíleli tito autoři: 

PROF. ING. ALBERT BRADÁČ, DRSC., ředitel Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně;
ING. MILADA KADLECOVÁ, jednatelka Institutu regionálních informací (IRI);
ING. MAREK MIČÚCH, PH.D., Katedra ekonomie NF VŠE;
RNDR. MILAN POLEDNÍK, specialista v oblasti ekonomické a regionální geografie IRI;
ING. ZDENĚK VÍCH, CSC., znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí IRI;
ING. MGR. MIROSLAV ZAJÍČEK, ředitel Laboratoře experimentální ekonomie NF VŠE.