Tisková konference Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z. s. (OSMD), která se konala v pondělním ránu v kavárně Adria na pražské Národní třídě, odkryla názory zástupců několika politických stran na sociální bydlení. Pozvání přijali a zúčastnili se tito zástupci: za ANO Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, za ODS poslanec Ing. et […]

Tisková konference Občanského sdružení majitelů domů v ČR, z. s. (OSMD), která se konala v pondělním ránu v kavárně Adria na pražské Národní třídě, odkryla názory zástupců několika politických stran na sociální bydlení.

Pozvání přijali a zúčastnili se tito zástupci: za ANO Ing. Klára Dostálová, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, za ODS poslanec Ing. et Ing. Jan Skopeček a za Pirátskou stranu pražský zastupitel Mgr. et Mgr. Jakub Michálek. ČSSD ani SPD svého zástupce navzdory pozvání nevyslala a pan místopředseda Jan Bartošek za KDÚ-ČSL bohužel kvůli dopravní situaci konferenci nestihl. Celou akci moderoval předseda sdružení doktor Tomislav Šimeček. Ten v úvodní řeči zmínil principy zákona o sociálním bydlení z pohledu OSMD: při posuzování pomoci občanům při zajištění bydlení je nutné rozlišit občany, kterým k dostačujícímu bydlení chybějí „pouze“ finanční prostředky (zaměstnanci, senioři, matky samoživitelky, handicapovaní…), a občany v bytové, nikoliv jen sociální nouzi, kteří postrádají finanční a morální kompetence k bydlení a které tudíž nikdo nechce ubytovat. O tyto občany by se měla postarat obec, v níž nyní bydlí, s finanční podporou státu.
Ve svých reakcích na úvodní řeč se přítomní shodli na tom, že je nutné správně vymezit cílové skupiny potřebných a stanovit, komu jaká pomoc bude poskytnuta, dále že sociální systém v oblasti bydlení by měl fungovat jako „sociální trampolína“, tedy by měl lidi vracet do normálního života, kdy si na své bydlení sami vydělají. Přítomní se také kriticky vyjádřili k původnímu návrhu zákona z rukou Ministerstva práce a sociálních věcí, a to především k faktu, že by potřebným měly být přidělovány byty bez dalších podmínek, jako je legální příjem a dodržování zákonů. Jan Skopeček prezentoval názor, že by se tím vytvořila další skupina občanů na státu závislých a že něco jako nárok na bydlení neexistuje a člověk si ho má opatřit vlastní aktivitou. Ing. Klára Dostálová zmínila, že pro obce má Ministerstvo pro místní rozvoj několik dotačních titulů, s jejichž pomocí mohou obce finančně podpořit určité znevýhodněné skupiny osob.
Zástupce Pirátské strany se vyjádřil negativně k obchodování s chudobou a zmínil body programu své strany pro obecní bydlení, které se týkají bydlení potřebných: správně vymezit opravdu potřebné, vymezit rozsah bytového fondu a cíle pronájmu, výše zmiňovanou „sociální trampolínu“ – tedy snahu o návrat sociálně slabých do systému, dále aby tato podpora byla dočasná a aby existovala každoroční kontrola příjmu a majetku nájemníků, a těm, kteří v současnosti bydlí v obecním fondu a mají dostatek prostředků, těm navýšit nájem.
Za naprostou nehoráznost označil bydlení soudců, státních zástupců a manažerů firem napojených na MHMP v magistrátních „sociálních“ bytech s nájemným 57,- /m2 měsíčně. Zmínil, že díky aktivitě Pirátské strany bylo prosazeno testování majetku a příjmu nájemníků.
Konference skončila cca po hodině v poklidné atmosféře poděkováním předsedy Šimečka všem řečníkům i přítomným novinářům za účast navzdory hektickému předvolebnímu období.


Správní rada OSMD v ČR, z. s.
9. 10. 2017