Z Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) přicházejí v posledních 12 měsících relativně pozitivní zprávy. Na počátku roku 2014 rozhodl soud ve Štrasburku (Bittó a další proti SR) , že práva slovenských majitelů nemovitostí byla dlouhodobým postupem slovenských vlád a regulací nájemného poškozena a dále, že (na rozdíl od případů českých) neměli slovenští majitelé k […]

Z Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) přicházejí v posledních 12 měsících relativně pozitivní zprávy.
Na počátku roku 2014 rozhodl soud ve Štrasburku (Bittó a další proti SR) , že práva slovenských majitelů nemovitostí byla dlouhodobým postupem slovenských vlád a regulací nájemného poškozena a dále, že (na rozdíl od případů českých) neměli slovenští majitelé k dispozici žádný vnitrostátní účinný opravný prostředek. Vnitrostátní jednání o výši odškodnění za toto porušení zkrachovalo, a tak nyní určení odškodnění bude úkolem pro ESLP.
V polovině roku pak ESLP konečně vydal první rozsudek, poté skutečně projednal prvních 5 žalob českých majitelů (R&L a další proti ČR), o kterém jsme vás již informovali. V něm bylo jednomyslně konstatováno porušení práv majitelů a štrasburský senát velmi kriticky posoudil postup vlády ČR, která opakovaně a dlouhodobě nerespektovala nálezy Ústavního soudu ČR. U většiny z pěti stěžovatelů se opět nepodařilo do počátku roku 2015 českým vyjednávačům dosáhnout dohody o výši odškodnění.
Na konci roku 2014 jsme se seznámili s dalším pozitivním rozsudkem ESLP (Straka a další proti SR) . Několik slovenských nájemníků (a jejich sdružení), kteří užívají byty v domech restituentů, se domáhalo na slovenském státu odškodnění za to, že jim nebyly tyto „jejich“ byty darovány, respektive si je nemohli zprivatizovat za zcela netržní cenu. Senát ESLP jim jednoduše vysvětlil, že právo užívat nějaký byt, neznamená tento byt vlastnit!
V roce 2015 čekáme na další rozsudky těch českých jednotlivých pronajímatelů, jejichž stížnosti (poté, co po 10 – 12 letech vyčerpali všechny možné způsoby žalob – českou vládou presentované jako „účinné vnitrostátní prostředky) zákonitě čekají na podobné posouzení jako v případě R&L a další.
13. 1. 2015 Ing. Karel Polata, člen správní rady

Podrobnosti k tématu ESLP najdete na samostatné stránce.