Některým pronajímatelům spadajících do kategorie pojištěnců „osoby bez příjmů“ se zvyšuje od 1. 1. 2017 minimální záloha zdravotního pojištění.

19. 1. 2017

Pronajímatelům spadajícím do kategorie pojištěnců „osoby bez příjmů“ se zvyšuje od 1. 1. 2017 minimální záloha zdravotního pojištění.
„Osob bez příjmů“ se od 1. 1. 2017 týká zvýšení částky minimální zálohy zdravotního pojištění, která je odvozená z minimální mzdy. Na změnu upozorňuje pronajímatele Ing. Magdalena Čudová, daňová poradkyně spolupracující s OSMD.
Kdo je osobou bez příjmů a pravidla placení zdravotního pojištění z příjmu z pronájmu naleznete v členské zóně našeho webu v části „Daňová problematika“.

Zvýšení minimálních záloh pro OSVČ viz tamtéž.