Jednou z kauz roku 2016 je případ vystěhování nájemníků majitelem bytu, který se dostal až před soud v Lounech.

OSMD monitoruje rozhodování soudů v případech, které se dotýkají i ostatních majitelů nemovitostí. Jednou z kauz roku 2016 je případ vystěhování nájemníků majitelem bytu, který se dostal až před soud v Lounech. Záležitostí nelidského zacházení s nájemníky se chytla některá média. Z jednání u soudu, průběžně vyplývají i další fakta, která postavení nájemníka a pronajímatele staví do jiného světla.

Tento neuzavřený případ sledujeme a získané poznatky a zkušenosti poslouží pro doporučení ostatním majitelům jak postupovat při ukončení nájemního vztahu.