Hned jak OSMD zaznamenalo snahu omezit přístup do katastru nemovitostí, rozeslalo mezi několik tisíc svých členů dotazník, v rámci něhož zjišťovalo, jak se pronajímatele k těmto snahám staví, jaký způsob nahlížení do katastru většina z nich používá apod.  Do konce květa přišlo úžasných 824 odpovědí z celé ČR, což je statisticky významný vzorek – moc […]

Hned jak OSMD zaznamenalo snahu omezit přístup do katastru nemovitostí, rozeslalo mezi několik tisíc svých členů dotazník, v rámci něhož zjišťovalo, jak se pronajímatele k těmto snahám staví, jaký způsob nahlížení do katastru většina z nich používá apod. 

Do konce květa přišlo úžasných 824 odpovědí z celé ČR, což je statisticky významný vzorek – moc děkujeme všem členům, kteří nám věnovali svůj čas a dotazník vyplnili!

Z výsledků zmiňme například procentuální zastoupení těch, kteří využívají především přímý přístup do katastru a jichž by se nová opatření nejvíce dotkla – bylo to celých 94,3% procent, zajímavé jsou také slovní reakce – často se opakovaly názory jako “jedná se o další komplikace”, “se změnou nesouhlasím”, “katastr by měl majitelům usnadnit život” apod. 

Všechny výsledky jsou k vidění ZDE

Výsledky dotazníku podpořily správní radu v jednáních, která měla pozitivní výsledek – i díky iniciativě Otevřený katastr, kterou OSMD také podepsalo, zůstane přístup do katastru volný! Více ZDE